Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Oι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΤΔΔ είναι το Φόρουμ (Forum), τα Ιστολόγια (Blog) και οι Ανακοινώσεις.

 
Ιστολόγια (Blog)

Ένα ιστολόγιο (blog) θα μπορούσε να περιγραφεί σαν ένα διαδικτυακό ημερολόγιο το οποίο περιλαμβάνει άρθρα συνήθως ενός συγγραφέα. Αυτές οι καταχωρήσεις (σκέψεις, ιδέες, σχολιασμός γεγονότων, απόψεις και ειδήσεις) παρουσιάζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά. Οι αναγνώστες του ιστολογίου μπορούν εύκολα και γρήγορα να καταχωρίσουν τις δικές τους απόψεις, ή να σχολιάσουν τις καταχωρίσεις του συγγραφέα ή/και των άλλων αναγνωστών. Η έκφραση των απόψεων των αναγνωστών ενός blog γίνεται άμεσα και χωρίς καμία απολύτως διαμεσολάβηση αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών «δεοντολογίας».

Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στην κεντρική σελίδα των ιστολογίων με τη βοήθεια του συνδέσμου «Ιστολόγια». Από αυτήν την σελίδα μπορούν να επιλέξουν ένα ιστολόγιο και να προσθέσουν ένα σχόλιο ή μία απάντηση σε κάποιο προηγούμενο σχόλιο κάποιου άλλου αναγνώστη.

 
Φόρουμ (Forum)

Το φόρουμ είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διατυπώνουν γραπτώς τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που αφορούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Μεταφορικά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σαν έναν τόπο συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων όπου οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ερωτήσεις, μοιράζονται πληροφορίες, ή συζητούν τις ιδέες τους. Ένα σχόλιο από τη στιγμή που αποστέλλεται στο φόρουμ, παραμένει δημοσιευμένο και μπορεί να αναγνωσθεί, να απαντηθεί ή να σχολιαστεί από κάποιον άλλο χρήστη άμεσα ή μελλοντικά.

Η μετάβαση στην κεντρική σελίδα του φόρουμ πραγματοποιείται με τη βοήθεια του συνδέσμου «Φόρουμ», ο οποίος βρίσκεται στο βασικό μενού πλοήγησης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια από τις θεματικές κατηγορίες για να διαβάσει απόψεις που έχουν δημοσιευθεί ή να προσθέσει ένα σχόλιο σε αυτές. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει ένα νέο θέμα επιλέγοντας το σύνδεσμο «Υποβολή νέου υλικού τύπου: Θέμα φόρουμ» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του φόρουμ. Εκεί θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας και να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση» που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο πεδίο «Forums» της φόρμας, διότι με αυτό πραγματοποιείται η θεματική κατάταξη του δημοσιεύματος. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποια τιμή για αυτό το πεδίο, το σχόλιό του θα δημοσιευθεί αταξινόμητο.

 
Ανακοινώσεις

Ο τρόπος παρουσίασης των ανακοινώσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά για τη διευκόλυνση των χρηστών. Έτσι:

α) Οι ανακοινώσεις παρουσιάζονται ταξινομημένες κατά ημερολογιακή σειρά ούτως ώστε η πιο πρόσφατη να βρίσκεται στην κορυφή της αντίστοιχης λίστας.
β) Έχουν ορισθεί θεματικές υποκατηγορίες με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναζητά ταχύτερα και ευκολότερα τις ανακοινώσεις που τον ενδιαφέρουν.
γ) Η κάθε ανακοίνωση παραμένη ενεργή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται κατά βούληση κατά την ανάρτηση της ανακοίνωσης. Μετά την πάροδο του διαστήματος η ανακοίνωση απενεργοποιείται και αποσύρεται από τις λίστες.

Για την προβολή των ανακοινώσεων ή για την ανάρτηση νέων, επιλέξτε το σύνδεσμο «ανακοινώσεις» και ακολουθείστε τις οδηγίες.