Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Τηλεματικό Δίκτυο

Η υλοποίηση του Τηλεματικού Δικτύου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε το 1996 με την εκπόνηση του έργου "Ανάπτυξη Προηγμένων Υπηρεσιών Τηλεματικής", στα πλαίσια προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Κατά το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση και επέκταση της προϋπάρχουσας δικτυακής υποδομής, η οποία αποτέλεσε τη βάση του σημερινού Τηλεματικού Δικτύου.

Η λειτουργία του Τηλεματικού Δικτύου επέτρεψε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφόρησης και συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, οδήγησε στη βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου μας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμούς και Ινστιτούτα.

Η διαχείριση του Τηλεματικού Δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Δικτύων-Διαδικτύου. Οι παρεχόμενες στους χρήστες υπηρεσίες παρουσιάζονται στη συνέχεια:
 
 
1. Υπηρεσία WEB

Η υπηρεσία Web του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι προσανατολισμένη στη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή πληροφόρησης όλων των μελών της επιστημονικής κοινότητας που έχουν σαν κύριο αντικείμενο τις γεωπονικές επιστήμες, για οτιδήποτε καινοτόμο συμβαίνει στον χώρο καθώς και για κάθε ακαδημαϊκή ή διοικητική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα εντός του Πανεπιστημίου και αφορά την φοιτητική κοινότητα, το διδακτικό προσωπικό ή τη διοίκηση. Στόχος της είναι η ανανέωση και ο διαρκής εμπλουτισμός του περιεχόμενού της με νέα δεδομένα από το χώρο των γεωπονικών επιστημών καθώς και η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που κινούνται στον ευρύτερο ακαδημαϊκό ή αγροτικό τομέα για τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη και στην γεωργική πρακτική.

  • Οδηγίες για να βάλετε τις σελίδες σας στο WEB
  • Αίτηση και Όροι για την χρήση της Υπηρεσίας Ιστοσελίδων (Web)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 529 4889
E-mail Επικοινωνίας : webmaster@aua.gr
 
 
2. Υπηρεσία Dialup

Η υπηρεσία Dial-up έχει σαν στόχο την διευκόλυνση των μελών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τον Η/Υ του σπιτιού τους. Μέσω της υπηρεσίας αυτής το ΓΠΑ καθίσταται ISP (Internet Service Provider) παρέχοντας στα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο, να στείλουν e-mail, να συνομιλήσουν με συναδέλφους τους και γενικά όλες τις δυνατότητες που τους περέχονται από το Τηλεματικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου με αξιοπιστία, ασφάλεια και υψηλές ταχύτητες.

Tηλέφωνο Dialup: 8962525252

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 529 4889
E-mail Επικοινωνίας : webmaster@aua.gr
 
 
3. Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (email, e-class, σύστημα ανακοινώσεων κ.α.)

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Ε-mail, θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση (pdf, word) και να την υποβάλετε στο γραφείο των Δικτύων. Προσοχή: Διαβάστε απαραίτητα τους όρους χρήσης της υπηρεσίας email.

Η υπηρεσία email προσφέρει:

  • Προστασία email από ιούς
  • Προστασία από ενοχλητικά διαφημιστικά email / spam

Για να στείλετε email:

 
 
4. Υπηρεσία μεταβίβασης αρχείων - FTP

Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol). Η υπηρεσία FTP επιτρέπει στους χρήστες του δικτύου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου να «κατεβάζουν» αρχεία και εφαρμογές που τους ενδιαφέρουν από τους τοπικούς διακομιστές αντί να καταφεύγουν σε απομακρυσμένους δικτυακούς τόπους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να διαχειρίζονται τις προσωπικές τους σελίδες που φιλοξενούνται στους διακομιστές του Πανεπιστημίου με πλήρη ασφάλεια και χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή.

Anonymous FTP ( ftp://ftp.aua.gr/pub/ )

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 529 4886, 210 529 4889
E-mail Επικοινωνίας : webmaster@aua.gr, alex@aua.gr