Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Τηλεφωνικό Δίκτυο

Το ΤΔΔ έχει υπό την επίβλεψή του το τηλεφωνικό δίκτυο του Γ.Π.Α. σε συνεργασία με την εγκαταστάτρια εταιρεία. Οι χρήστες, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημα, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 210 529 4885, 4990 ή μέσω φαξ: 210 529 4890

Έντυπα αιτήσεων και οδηγιών: