Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες ΤΔΔ

Υπηρεσίες ΤΔΔ

Η κύρια αρμοδιότητα του Τμήματος Δικτύων-Διαδικτύου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τηλεματικού και τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο προσωπικό και στους φοιτητές παρουσιάζονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.
 
Τηλεφωνικό Δίκτυο
 • Συντήρηση / εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών
 • Νέες συνδέσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου
 • Προγραμματισμός υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
 • Παροχή κωδικών υπεραστικών κλήσεων
Τηλεματικό Δίκτυο
 • Συντήρηση / εγκατάσταση γραμμών δεδομένων
 • Νέες συνδέσεις στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου
 • Λογαριασμοί χρηστών
 • Διαχείριση δικτύου Η/Υ
 • Συνδέσεις Dialup
 • Ιστοσελίδες
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Μεταβίβαση αρχείων FTP
 • Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου(VPN)
Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου
 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
 • Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση - Τηλεδιάσκεψη
 • Βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
 • Ζωντανές μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου
 • Διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Ιστολόγια
 • Φόρουμ
 • Ανακοινώσεις
 • Απέλλα
 • Διαύγεια