Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Προσωπικό

Διοικητικός Υπεύθυνος:

Παπαδάς Χρήστος, Αναλυτής Η/Υ, τηλ.: 210-529 4915, φαξ: 210-529 4890,

e-mail: webmaster@aua.gr

 

Τεχνικός Υπεύθυνος:

Μακρανδρέου Αθανάσιος, ΕΔΙΠ, τηλ.: 210-529 4202, φαξ: 210-529 4199, e-mail:  thanos@aua.gr

 

Γραμματεία:

Πλέσσα Μαίρη, Υπεύθυνη Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, τηλ.: 210-529 4885, φαξ: 210-529 4890, e-mail:  mplessa@aua.gr

Προσωπικό:

  • Βελάγκος Ιωάννης, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4887, φαξ: 210-529 4890, e-mail: gvelagos@aua.gr
  • Γκίκας Στέφανος, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4888, φαξ: 210-529 4890, e-mail: stefanos@aua.gr
  • Δαλιάνη Καίτη, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4889, φαξ: 210-529 4890, e-mail: kate@aua.gr
  • Λεκατσάς Αλέξανδρος, Αναλυτής Η/Υ, τηλ.: 210-529 4886, φαξ: 210-529 4890, e-mail: alex@aua.gr
  • Μούρτος Παναγιώτης, Τεχνικός Τηλεματικού Δικτύου, τηλ.: 210-529 4990, φαξ: 210-529 4890, e-mail: takism@aua.gr