Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Οινολογίας
Internationalisation and academic freedom, an ACA-IKY Seminar Athens, 27 April 2018 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προκύρηξη Υποτροφιών Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
VIth International Symposium “Mediterranean Malvasias" - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αναβολή του εργαστηρίου του μαθ/τος "Γ. Λογιστική & Αγρ. Εκτιμ/κή" τη Παρασκευή στις 23/03/2018 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων - Σύλλογος Φοιτητών
2η διάλεξη στην αγρ. εκτιμητική του μαθήματος "Γεωργική Λογιστική" του 4ου εξαμήνου - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων - Σύλλογος Φοιτητών
Καλλωπιστικά_Φυτά_Εργ_8ο_Εξ_ΕΦΠ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Applications now open for the Global Food Venture program! - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ανακοίνωση για τη συνέχεια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ- Τυροκομία" - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για τη συνέχεια του προγράμματος των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία" - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Τμήματα Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας" - Π.Μ.Σ. "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"
Τμήματα για το εργαστήριο εκτροφής μηρυκαστικών 8ου εξ. ΕΖΠΥ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ IΙ» - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Οινολογίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Όλες οι ανακοινώσεις