Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ - Διεύθυνση Διοικητικού
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΝ.ΕΠ. - Διεύθυνση Διοικητικού
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Όλες οι ανακοινώσεις