Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων Εργαστηρίου Γεωργίας
Εξεταστική _ Ιανουαρίου _ Πρόγραμμα _ Εξετάσεων - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
Αλλαγή προγράμματος για την άσκηση "Προβλήματα Νοθείας του Γάλακτος" του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Αλλαγή προγράμματος για την άσκηση "Προβλήματα Νοθείας του Γάλακτος" του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ 9ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκακαλειεργειών - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Α` Προσωπικού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι _ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
European Commission: Education and Culture - Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2017 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ACA Newsletter - Edition 199 November 2017 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Ε.Μ.Υ. στα πλαίσια του μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μικροβιολογία - Μυκητολογία» - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Α` Προσωπικού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι (7o και 9o εξάμηνο) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας

Όλες οι ανακοινώσεις