Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

Εξετάσεις Ιουνίου <Οργάνωσης και Διαχείρισης Γ. Εκμεταλλεύσεων Ι (ΟΔΓΕ Ι)> - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων - Σύλλογος Φοιτητών
ΙΚΥ - Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία της Ε.Ε. για θέματα μετανάστευσης - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ-Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Ερωτηματολόγιο προσωπικού και φοιτητών - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Commission-DG Education, Youth, Sport and Culture, Ενημερωτικό Δελτίου Ιουνίου 2017 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter 12 - 16/06/2017 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Υ.Δ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στο ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων - Τμήμα Βιοτεχνολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Eξετάσεις (Θεωρίας και Εργαστηρίου) του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γεωργίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
6082/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6080/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6073/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6072/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Όλες οι ανακοινώσεις