Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Οινολογίας
ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΡΙΩΝ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Εξετάσεις στο μάθημα ΟΔΓΕ Ι, Ιούνιος 2018 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ - ΕΤΔΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Α` Προσωπικού
Εξετάσεις για το μάθημα "Ανοσολογία" τμήματος ΕΖΠΥ: Αλλαγή ώρας και αμφιθεάτρου - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου "ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" (κωδ. 1200) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου "ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ" (κωδ. 1065) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ¨» ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΦΠ&ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξέταση θεωρίας & εργαστηρίου μαθήματος "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ" ΔΥΠ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΦΠ&ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξεταστική για "Φυσικοχημεία Τροφίμων Ι" και "Φυσικοχημεία Τροφίμων ΙΙ" παλαιού προγράμματος σπουδών - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ - Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Α` Προσωπικού

Όλες οι ανακοινώσεις