Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

Σεμινάρια επισκέπτη καθηγητή Ferraz από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο της Βραζιλίας - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
Διαλέξεις επισκέπτη καθηγητή κ.José Bento Sterman Ferraz, Τμήμα Animal Science & Food Engineering, University of State of Sao Paulo, Βραζιλία - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9857/19-10-2017 - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9718/16-10-2017 - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΠ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Ανακοίνωση για τη θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για τη θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι _ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι (535)_ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γαλακτοκομίας
EUA Newsletter 17:1st European L&T Forum, the Future of European research funding,Call for expressions of interest - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
πρόσκληση από το Μουσικό Εργαστήρι ΓΠΑ - Γραφείο Διασύνδεσης
Εργαστηριακές ασκήσεις στις ΑΡΧΕΣ ΓΕΝ.ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ για τους φοιτητές Βιοτεχνολογίας - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Όλες οι ανακοινώσεις