Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στις 12.30 στην Αίθουσα Κανδαράκη, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
21/09/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στις 13.30 στην Αίθουσα Κανδαράκη, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
21/09/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Τρίτη 5 Σεπμτεμβρίου στις 13.00 στην αίθουσα των μεταπτυχιακών του εργαστηρίου Γαλακτοκομίας θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών των κ.κ. Φωτεινής Κατσάμπα και Σωτήριου Ντόκου του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
01/09/2017

Όλες οι ανακοινώσεις