Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων)

Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
Δ I A K H P Y Ξ H Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γι

Δ I A K H P Y Ξ H

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
24/05/2018

Όλες οι ανακοινώσεις