Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων)

Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
Διακήρυξη επαναληπτ. συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμημ. εκπ. του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών περίπου του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς.

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
11/09/2017

Όλες οι ανακοινώσεις