Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Συνέδρια)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Policy Seminar ACA: Quality in international university partnerships

54th ACA European Policy Seminar

Quality in international university partnerships - newlyweds, happily married, in marital counselling or on the verge of divorce

Does your university, faculty or programme have a very interesting example of international collaboration that the world should know about? Then try to get cast for ACA's upcoming seminar by submitting a proposal to our open call

Staging on 13 October 2017 in Brussels, this one-day event will provide -a platform to critically discuss the main trends in international partnership development within European higher education and to present examples of good practice in developing quality partnerships.

Proposals may be submitted in the form of a one-pager or a short video, by 25 August 2017, under 4 parallel tracks:

Track 1 - enhancing quality in joint study programmes
Track 2 - monitoring & assessing collaborations
Track 3 - research collaborations
Track 4 - multidimensional partnerships
More information on the Programme: ht

Συνέδρια
17/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδριο Δημογραφίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», το οποίο θα λάβει χώρα στην Κομοτηνή από τις 6 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνέδρια
1 egkyklios.docx
03/05/2017

Όλες οι ανακοινώσεις