Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού)

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γραμματεία Τμήματος Αγροτ. Οικον. & Ανάπτυξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΔ.407/80, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) διδασκόντων του ΠΔ.407/80, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα, διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:

α)«Γεωργική Λογιστική» και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική»
β)«Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ»
γ)«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες».

Οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή,μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2018.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πρόσκληση & Αίτηση

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Ιωάννα Ζορμπά
17/01/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκακαλειεργειών
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
diavgeia.pdf
12/12/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μικροβιολογία - Μυκητολογία»
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
6ΛΖΧ46Ψ8Ζ6-6ΒΣ.pdf
30/11/2017

Όλες οι ανακοινώσεις