Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Προκηρύξεις θέσεων)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ προκηρύσσει μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα χωρίς χρηματική αμοιβή.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στον καθηγητή κ. Γ.Ι. Νυχά (gjn@aua.gr).

Αίτησεις υποβάλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου Χασιώτη (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00).

Προκηρύξεις θέσεων
21/09/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Κηπευτικών Καλλιεργειών
Αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ανακοινώνει σε απόφοιτους του ΓΠΑ ή άλλων γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο με αντικείμενο σχετικό με την βιολογική αζωτοδέσμευση σε καλλιέργεια νωπού φασολιού. Το παραπάνω ερευνητικό αντικείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020 με τίτλο: TRUE: Transition paths to sustainable legume based systems in Europe. H αμοιβή ανέρχεται σε 700 € το μήνα για συνολική διάρκεια 3 ετών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Δημήτριο Σάββα.

Προκηρύξεις θέσεων
Ανδρέας Ροπόκης
873.docx
29/08/2017

Όλες οι ανακοινώσεις