Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (κατηγορία: Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: <<ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ>> ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Το νέο τεύχος του περιοδικού <<ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ>>, το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
20/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Open call for Post - Doctoral Research Applications at Riga Technical University

Πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο: https://www.rtu.lv/en/science/post-doctoral/activity-post-doctoral-resea...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) - 54th European Policy Seminar, Βρυξέλλες 13.10.2017

Τίτλος του Σεμιναρίου "Quality in international university partnerships - newlyweds, happily married, in marital counselling or on the verge of divorce"
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=996#c4528

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Commission: Education and Culture - Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/newsroom/eac/newsletter-specific-archive-issue.cfm?n...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Το ενημερωτικό δελτίο βρίσκεται συνημμένο

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
Newsletter_July2017_ed123_EL.pdf
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter: Horizon 2020, Research groups about EU Copyright Reform, First Learning and Teaching Forum, Opinion poll

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://mailchi.mp/d4de190dfab7/eua-newsletter-horizon-2020-copyright-ref...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ACA Ενημερωτικό Δελτίο - Education Europe - Edition August 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο :http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=272

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεθνές Συμπόσιο στην Κολωνία της Γερμανίας 05 & 06.10.2017
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
07/09/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
WISE project

Συνημμένα το 2ο και 3ο παραδοτέο του προγράμματος Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE/ ERASMUS+) στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα ελληνικό παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης (case-based; 2ο παραδοτέο) και εκπαιδευτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ εκπαίδευσης για την αειφορία (3ο παραδοτέο).
Με εκτίμηση
Α. Κουτσούρης

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
Αλέξανδρος Κουτσούρης
WISE-Output-2.pdf, WISE-Output-3.pdf
20/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μελέτη Επίδρασης Erasmus+ στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Erasmus+, η Ε.Ε. έχει αναθέσει στις εταιρείες CHE Consult GmbH και ICF Consulting Services Limited να πραγματοποιήσουν σχετική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, έχουν αναρτηθεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τους φοιτητές και το προσωπικό, τα οποία παρακαλούμε να συμπληρώσετε,είτε έχετε μετακινηθεί μέσω του Προγράμματος Erasmus+, είτε όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
06/07/2017

Όλες οι ανακοινώσεις