Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
 
Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα
 

  
Γραμματεία του Τμήματος Δικτύων Διαδικτύου
Τηλέφωνο: 210 529 4885
Φαξ: 210 5294890
E-mail: mplessa@aua.gr
 
 
Για υποστήριξη Χρηστών
Τηλέφωνο: 210 529 4888, 210 529 4887
 
 
Για υπηρεσίες Τηλεφωνικού δικτύου – Δικτύου δεδομένων
Τηλέφωνο: 210 529 4990
E-mail: takism@aua.gr
 
 
Για υπηρεσίες τηλεματικού δικτύου
  
Διακίνηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας “all users” &
Κοινοποίηση εκδηλώσεων ή ειδήσεων στον Ιστότοπο του ΓΠΑ
Τηλέφωνο: 210 529 4885
 
 
Επικαιροποίηση του Ιστότοπου του ΓΠΑ
Τηλέφωνο: 210 529 4885
 
 
Υπηρεσία Web
Τηλέφωνο : 210 529 4915,  210 529 4886
 
 
Υπηρεσία Dialup
Τηλέφωνο : 210 529 4915
 
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-λογαριασμών χρηστών -VPN
Τηλέφωνο: 210 529 4886
E-mail: alex@aua.gr 
 
 
Υπηρεσία μεταβίβασης αρχείων - FTP
Τηλέφωνα: 210 529 4915, 210 529 4886
 
Υπηρεσίες Πραγματικού Χρόνου (Τηλεδιάσκεψη, Τηλεκπαίδευση, ζωντανή μετάδοση)
Τηλέφωνο: 210 529 4889, 210 529 4887
E-mail: rts@aua.gr 
 
 
Υπηρεσία Ανακοινώσεων (docs.aua.gr)
Τηλέφωνο: 210 529 4888, 2105294886
 
 
Για Υποστήριξη ΑΠΕΛΛΑ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τηλέφωνο: 210 529 4888, 210 529 4887