Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ACA European Policy Seminar - What's new in Brussels 9 February 2018

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=1026

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
28/12/2017
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΔΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΔΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3270) ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/1/2018, ΩΡΑ 11:00, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Νικόλαος Λορέντζος
28/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2018 επί πτυχίω για το μάθημα ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2885) για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14/2/2018 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Αίθ. Νο 38, Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος).

Από το Εργαστήριο

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αθανάσιος Καμούτσης
22/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2018 για το μάθημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Α' εξαμ., παλαιό πρόγραμμα σπουδών)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (2830) για τους φοιτητές όλων των τμημάτων (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14/2/2018 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Αίθ. Νο 38, Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος).

Από το Εργαστήριο

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αθανάσιος Καμούτσης
22/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγαγωγής - Εξέταση θεωρίας του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (κωδικός 3330)

Η θεωρία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (κωδικός 3330) για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα εξεταστεί στις 22/1 και ώρα 2-5, στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου και Νιαβή.

Ο διδάσκων

Γιώργος Λαγογιάννης

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γιώργος Λαγογιάννης
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Μαρία Γεωργιάδου
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Μαρία Γεωργιάδου
22/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ" ΚΩΔ (600) Τμήματος ΕΦΠ επι πτυχίω

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργικής Υδραυλικής» ΚΩΔ 600 για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα δοθούν τη Τετάρτη 17/01/2018 και Ώρα 17:00 – 20:00 στα Αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου, Νιαβή.
Τα κινητά απαγορεύονται.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Θεόδωρος Βαγγελής
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
22/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ¨» 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος «Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους» 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 12/02/2018 και Ώρα 11:30–13:30 κτίριο Ρουσσόπουλου
Τα κινητά απαγορεύονται
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος «Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών¨» 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 29/01/2018 και Ώρα 11:00–14:00 κτίριο Ρουσσόπουλου
Τα κινητά απαγορεύονται
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" για τους επι πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤ&ΔΑ) θα διεξαχθεί στις 26/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" για τους επι πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα διεξαχθεί στις 26/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ" για τους φοιτητές του 5ου Εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα διεξαχθεί στις 17/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017

Όλες οι ανακοινώσεις