Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση του εργαστηρίου του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 7ου εξαμήνοθ και Οδηγός Ασφαλείας για το εργαστήριο
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
08/10/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων "Γαλακτοκομία" και "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" του 7ου εξαμήνου
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
08/10/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΓΕΩΡΓ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΣ. ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ' (1ο εξάμ.)

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος 'Γεωργική Μετεωρολογία-Εισ. στη Μικρομετεωρολογία' για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής θα διεξάγονται σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ακαδημαϊκά θέματα
Αθανάσιος Καμούτσης
07/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
Αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων Ανατομίας και Ιστολογίας Ε.Ζ.Π.Υ.

Τα αναλυτικά προγράμματα για το Εργαστήριο Ανατομίας και Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (τμήματα και ώρα προσέλευσης) στα οποία οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται με εργαστηριακή ποδιά και το φυλλάδιο ασκήσεων που θα τους διανεμηθεί έχουν αναρτηθεί στο e-student.

Ο διδάσκων,
Χ. Μπαλάσκας

Ακαδημαϊκά θέματα
Χρήστος Μπαλάσκας
07/10/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) " 9ΟΥ (Θ-Ε)

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “Ειδική Φυτοπαθολογία” (Ασθένειες Κηπευτικών και Καλλωπιστικών Φυτών) ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Β΄ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30΄ Π.Μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Γαρυφαλιά Φραγκογεώργη
07/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1ου ΕΞΑΜ. ΕΖΠ&Υ Πρόγραμμα Θεωρίας & Εργαστηρίου
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
07/10/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ανακοίνωση Συνεδρίου/Σεμιναρίου Μηχανικής &Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 4-8/4/2016

Το Μεσογειακό Κέντρο Μηχανικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (MCETE) διοργανώνει το 7ο Ετήσιο Συνέδριο Μηχανικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και το 4ο Μεσογειακό Σεμινάριο Μηχανικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την υποστήριξη του World Institute for Engineering and Technology Education(WIETE)και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://mcete.teipir.gr/

Συνέδρια
06/10/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 9ΟΥ ΕΞ. (Θ-Ε)

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών», ΤΟΥ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Α΄ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015,
ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30΄ Π.Μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Γαρυφαλιά Φραγκογεώργη
05/10/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 7ΟΥ ΕΞ. (Θ-Ε)

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών” του 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ, των Τμημάτων ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Α΄ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30΄ Π.Μ.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Γαρυφαλιά Φραγκογεώργη
05/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Φ.Π.-Α.Ο.Α. - Α.Φ.Π.&Γ.Μ.
Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Θεόδωρος Βαγγελής
05/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 3ου ΕΞΑΜ. ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Φ.Π. - Α.Ο.&Α .- Α.Φ.Π.&Γ.Μ.
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
05/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία 3ου εξαμήνου ΕΖΠ&Υ
Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
02/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡ. ΜΗΧ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ.&ΑΝ
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
02/10/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος "ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ" για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων εκτός ΕΖΠ&Υ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Ζωοτεχνία" θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κτηνοτροφείου του ΓΠΑ και θα αρχίσουν στις 5/10/2015, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο (εβδομαδιαίο πρόγραμμα).
Το εργαστήριο Ζωοτεχνίας για τους φοιτητές 1ου εξαμήνου ΑΟ&Α θα ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα 12/10/2015.
Κάθε Παρασκευή θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Εργαστηρίων της επόμενης εβδομάδας.

Ακαδημαϊκά θέματα
Φωτεινή Παπαδοπούλου
02/10/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδρια στο Πανεπιστήμιοι Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
από 23-25 Σεπτεμβρίου 2016. 

Συνέδρια
01/10/2015

Όλες οι ανακοινώσεις