Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Εξετάσεις του μαθήματος επιλογής «Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας»

Οι Εξετάσεις του μαθήματος επιλογής «Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας» (Θεωρία και Εργαστήριο) του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, 9.30-11.30 στην Β’ Αίθουσα Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημήτριος Τσιτσιγιάννης
11/01/2016
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 'Στραγγίσεις'

Οι εξετάσεις της Θεωρίας του μαθήματος «Στραγγίσεις» για τους φοιτητές του Τμήματος Α.Φ.Π. και Γ.Μ. θα γίνουν στις 21/01/2016 ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 5μμ-8μ.μ. στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Κουτσομητόπουλου.
Τα κινητά απαγορεύονται

Ο υπεύθυνος

Σ. Ελμαλόγλου

Αθήνα 11-1-2016

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
11/01/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Φοιτητές ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ εξαμήνου )
Τετάρτη 20/1/2016
ΘΕΩΡΙΑ 11:00 π.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:00 μ.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Φοιτητές ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ εξαμήνων)
Πέμπτη 21/1/2016
ΘΕΩΡΙΑ 11:00 π.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:00 μ.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ(Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές)

Τρίτη 9/2/2016 11 π.μ. – 12:30 μ.μ. Αμπελώνας Εργαστηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές)

Τρίτη 9/2/2016 2 μ.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου) ΘΕΩΡΙΑ
Δευτέρα 22/2/2016 11:00 π.μ. Αίθουσα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ)
&
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ
Δευτέρα 22/2/2016 12:30 π.μ Αίθουσα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
08/01/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Η εξέταση του μαθήματος "Φυσιολογία Φυτών" θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Στυλιανή Χωριανοπούλου
08/01/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

Η εξέταση του μαθήματος "Θρέψη Φυτών" θα είναι ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ και θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Στυλιανή Χωριανοπούλου
08/01/2016
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι" και "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. H εξέταση του μαθήματος «Φυσικοχημεία Τροφίμων I» (θεωρία και εργαστήριο) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/1/2016 και ώρα 8-11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Σίδερι.

2. H εξέταση του μαθήματος «Φυσικοχημεία Τροφίμων IΙ» (θεωρία και εργαστήριο) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/1/2016 και ώρα 8-11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Σίδερι.

Ακαδημαϊκά θέματα
Βασιλική Ευαγγελίου
08/01/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του Μαθήματος Ανθοκομία Ι, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17/2/2016 και ώρα 12.30 στο αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου-Νιαβή.
Το επαναληπτικό εργαστήριο επίδειξης υπόγειων αποθ. οργάνων θα γίνει στο Οικείο Εργαστήριο την Τετάρτη 13/1/2016 και ώρα 12.00-14.00.

Ακαδημαϊκά θέματα
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
07/01/2016
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (7ο εξάμηνο) - Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου

Οι εξετάσεις της θεωρίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων Ι θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11-02-2016 και ώρα 11.00π.μ. - 14.00μ.μ. μαζί με την θεωρία του μαθήματος στο Αμφιθέατρο Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/01/2016
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ - Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (Θεωρία & Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11-02-2016 και ώρα 09.00π.μ. – 10.30π.μ.. στην αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου (Κτ Χασιώτη, Ισόγειο).

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/01/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Επισυνάπτεται κατάλογος προς εξέταση φυτών για την προσεχή εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου. Η εξέταση θα γίνει στις 15/2/2016 και θα ακολουθήσει προσεχώς αναλυτική ανακοίνωση.

Ακαδημαϊκά θέματα
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
07/01/2016
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
03/01/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣΩ"ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
30/12/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
30/12/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
30/12/2015
ΕΡΓ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και του 5 εξαμήνου ότι μπορούν να προσέρχονται στο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος για την παραλαβή των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων και Εργαστηριακών Σημειώσεων για τα μαθήματα:
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 3ου εξ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5ου εξ.
Καθημερινά μετά τις 11:00 και έως 15:00
Σημειώνεται ότι οι ώρες αυτές είναι ενδεικτικές καθώς ενδέχεται - λόγω έλλειψης προσωπικού (Γραμματεία και λοιπό Εργαστηριακό Προσωπικό)- να μην υπάρχει κάποιος στο Εργαστήριο για την διανομή των Σημειώσεων τις παραπάνω ώρες - και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να δείχνουν κατανόηση επ αυτού.

Εκ του Εργαστηρίου

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
14/12/2015

Όλες οι ανακοινώσεις