Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ: 00086 09/01/2015

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ροζάκη (Αν. Καθηγητή του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 8 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο (Λογιστής - φοροτεχνικός)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
09/01/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 00067 09/01/2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Εργαστηριακά Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με κωδικό έργου MIS 4676, υποέργου με τίτλο «Ο ρόλος του DNAJC11 στην μιτοχονδριακή δομή και σε μοντέλο νευρομυικής ασθένειας στο ποντίκι» και επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ελένη Ντούνη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α..

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
09/01/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Γενικής και Ανόργανης Χημείας για τους φοιτητές παλαιότερων ετών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22/1/2015 και ώρα: 12:30-13:15 στο Αμφιθέατρο Καλαΐσάκη.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ειρήνη Κατσαρού
09/01/2015
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις 4ου εξ για τους φοιτητές Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος Γεωργικής Υδραυλικής – Αρδεύσεις 4ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Γ. Βιοτεχνολογίας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 02/02/2015 και ώρα 8:00 – 11:00 π.μ στα Αμφιθ. Κουτσομητόπουλου, Σίδερη .
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
08/01/2015
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής - Αρδεύσεις 4ου εξ για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος Γεωργικής Υδραυλικής –Αρδεύσεις 4ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 02/02/2015 και ώρα 8:00 – 11:00 π.μ στα Αμφιθ. Κουτσομητόπουλου, Σίδερη .
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
08/01/2015
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής 4ου εξ για τους φοιτητές Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος Γεωργικής Υδραυλικής (κωδ. 600) 4ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 02/02/2015 και ώρα 8:00 – 11:00 π.μ στα Αμφιθ. Κουτσομητόπουλου, Σίδερη.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
08/01/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) -Ενημερωτικό Δελτίο 164 (Δεκέμβριος 2014)

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=272.

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
07/01/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι"
Ακαδημαϊκά θέματα
Βασιλική Ευαγγελίου
07/01/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (Θεωρία & Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20-02-2015 και ώρα 14.00-17.00 στο Α’ Αμφιθέατρο του Κεντρικού κτιρίου.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/01/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις της θεωρίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων Ι θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 26-01-2015 και ώρα 14.00-17.00 μαζί με την θεωρία του μαθήματος στο Αμφιθέατρο Σίδερη.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων Ι (πρακτικό μέρος) θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22-01-2015 και ώρα 09.30 στο χώρο του εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι φοιτητές παρελθόντων ετών έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος στις εξετάσεις του Ιανουαρίου 2014 ή του Ιουνίου 2014 ή του Σεπτεμβρίου 2014 δε χρειάζεται να τις επαναλάβουν.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/01/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκά θέματα
Χρυσαυγή Γαρδέλη
06/01/2015
Διευκρίνιση για την εξέταση του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ των τμημάτων Βιοτεχνολογίας και ΕΤ&ΔΑ

Για τους φοιτητές των τμημάτων Βιοτεχνολογίας και ΕΤ&ΔΑ η εξέταση του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Κωδ. 105) κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί ως εξής:
α) Το Σάββατο 14/2, 8-11 π.μ. στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου και Νιαβή θα εξετασθούν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου καθώς και όσοι φοιτητές και των δύο τμημάτων (Βιοτεχνολογίας και ΕΤ&ΔΑ) οφείλουν το μάθημα από προηγούμενα έτη.
β) Την Παρασκευή 20/2, 8-11 π.μ. στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου και Νιαβή θα εξετασθούν οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου και των δύο τμημάτων (Βιοτεχνολογίας και ΕΤ&ΔΑ).

Ο διδάσκων
Γ.Κ.Παπαδόπουλος

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γεώργιος Παπαδόπουλος
05/01/2015
ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Δευτ. 12 KAI 19 IAN. 2015

Εργαστήριο Οικολογίας για τις ημερομηνίες Δευτέρα 12 (όχι 13 Ιαν. όπως εκ παραδρομής είχε ανακοινωθεί για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παργωγής) και Δευτέρα 19 Ιαν. 2015 θα πραγματοποιηθεί με σύμπτυξη των Τμημάτων - στο αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου για όλους - ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ
12 Ιαν. 2015 14:30 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Όλοι)

12 Ιαν. 2015 15:30 Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής (Όλοι)

19 Ιαν. 2015 14:30 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
19 Ιαν. 2015 14:30 Επισ. Τροφ. & Διατρ. Ανθρώπου

19 Ιαν. 2015 15:30 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
19 Ιαν. 2015 15:30 Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωρ. Μηχ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΌΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εκ του Εργαστηρίου

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
05/01/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων
9ο Εργαστήριο Μεθόδων Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 9ο εργαστήριο «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας», του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 8/01/2015 στην αίθουσα Υπολογιστών του Τμήματος που βρίσκεται στο υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου ως εξής:

Τμήμα1 12:30 - 13:30

Τμήμα2 13:30 - 14:30

Τμήμα3 14:30 - 15:30

Από το Εργαστήριο
Ε. ΝΕΛΛΑΣ

Ακαδημαϊκά θέματα
Ελευθέριος Νέλλας
03/01/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
29/12/2014

Όλες οι ανακοινώσεις