Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4th World Conference on Technology and Engineering Education (WCTEE)

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Slovak University of Technology in Bratislava, της Σλοβακίας από 2-5 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο
http://conference.fa.stuba.sk/wctee.html

Συνέδρια
21/04/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από 1 Μαΐου ως 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη), για την εισαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Εκ της γραμματείας,

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
20/04/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ροζάκη (Αν. Καθηγητή του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να εγγράψει στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του Έργου Φυσικά Πρόσωπα
- Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring)
- Χρηματοοικονομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα
- Στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς και προώθηση
- Τεχνική υποστήριξη
- Νομική υποστήριξη
- Υποστήριξη συγγραφής Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
06/04/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 00067 09/01/2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Εργαστηριακά Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με κωδικό έργου MIS 4676, υποέργου με τίτλο «Ο ρόλος του DNAJC11 στην μιτοχονδριακή δομή και σε μοντέλο νευρομυικής ασθένειας στο ποντίκι» και επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ελένη Ντούνη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α..

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
09/01/2015
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΓΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00 - 12:00 π.μ.

Διάθεση προϊόντων
Φωτεινή Παπαδοπούλου
18/02/2013

Όλες οι ανακοινώσεις