Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
International Conference on New Horizons in Education-Βαρκελώνη 10-12 Ιουνίου 2015

Υποβολή άρθρων έως τις 30.05.2015
Εγγραφή στο Συνέδριο έως τις 07.06.2015
Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.int-e.net

Συνέδρια
19/01/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 00067 09/01/2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Εργαστηριακά Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με κωδικό έργου MIS 4676, υποέργου με τίτλο «Ο ρόλος του DNAJC11 στην μιτοχονδριακή δομή και σε μοντέλο νευρομυικής ασθένειας στο ποντίκι» και επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ελένη Ντούνη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α..

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
09/01/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεθνές Συνέδριο με θέμα “AGRICULTURE AND AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD”

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας από 11-15 Μαΐου 2015.
Επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες.
Εγγραφή καυ υποβολή άρθρων έως τις 31.01.2015.

Συνέδρια
28/11/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αναζήτηση εταίρων: ERASMUS+, Caspian University, Kazakhstan

Πιθανά αντικείμενα συνεργασίας:

-Economics and management in agriculture sector
-Management of Universities: restructuring of Career Sectors, Office of Register, Development of Library Management.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ.Julia Kharkova
International Development Office, Skype:yuliya.iab, Tel.:+7 7012220023, emaila: julia.kharkova@cu.edu.kz, www.kou.kz

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
KU Today Tomorrow.ppt
20/11/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδριο με θέμα "Biosystems Engineering 2015" , Tartu, Estonia, May 7-8 2015

Υποβολή άρθρων έως την 1η Δεκεμβρίου 2014.
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://bse.emu.ee

Συνέδρια
BSE2015 booklet.pdf
20/11/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΓΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00 - 12:00 π.μ.

Διάθεση προϊόντων
Φωτεινή Παπαδοπούλου
18/02/2013

Όλες οι ανακοινώσεις