Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ"
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
24/10/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
1st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015, Buenos Aires, Argentina, 13-16 March 2015

Τίτλος Συνεδρίου: "Interdiscipline and Transdiscipline: Challenges in the XXI Century"
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://piconference.net/

Συνέδρια
20/10/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ" ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 & ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
15/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ -3ο εξάμηνο Επιστ. Ζωικής Παραγωγής & Υδατ/ών

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα στο Κτηνοτροφείο του ΓΠΑ σε 3 τμήματα (Α, Β και Γ).
Α τμήμα: από Αλεξανδρίδου Α. έως και Καραμήτρος Γ.
Β τμήμα: από Καραστατήρα Χ. έως και Μπαραδάκης Ε.
Γ τμήμα: από Μπρουκλογιάννης Ι. έως Ψύλλας Δ.
Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε την ύλη των εργαστηρίων και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
13/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ -3ο εξάμηνο Επιστ. Ζωικής Παραγωγής & Υδατ/ών

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα στο Κτηνοτροφείο του ΓΠΑ σε 3 τμήματα (Α, Β και Γ).
Α τμήμα: από Αλεξανδρίδου Α. έως και Καραμήτρος Γ.
Β τμήμα: από Καραστατήρα Χ. έως και Μπαραδάκης Ε.
Γ τμήμα: από Μπρουκλογιάννης Ι. έως Ψύλλας Δ.
Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε την ύλη των εργαστηρίων και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
13/10/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
13/10/2014
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πληροφορικής
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Μαθημάτων Πληροφορικής Χειμώνας 2014-2015

Στον συνημμένο πίνακα με όνομα <<τμήματα-αίθουσες2014-2015-ΧΕΙΜ.pdf>> αναφέρονται οι ώρες εργαστηρίου ανά ομάδα των τμημάτων που έχουν εργαστηριακό μάθημα στο Εργαστήριο Πληροφορικής κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Τα μαθήματα ξεκινούν από 8/Οκτωβρίου/2014 και θα γίνονται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα.

Από το Εργαστήριο Πληροφορικής

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημήτριος Κόκκας
07/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
Αλλαγή ώρας Εργ. Ανατ. & Φυσιολ. Αγροτ. Ζώων Τμημάτων ΓΒ & ΑΟΑ
Ακαδημαϊκά θέματα
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
07/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤ. ΖΩΩΝ 2014-2015
Ακαδημαϊκά θέματα
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
01/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΨΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 5 Εξαμήνου Τμήματος ΕΖΠΥ
Ακαδημαϊκά θέματα
Μαρία Γεωργιάδου
30/09/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Πληροφορίες:
Τηλ. 210 7723944, 7723448, Fax: 210 7723482
Email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Χρήστος Παπαδάς
23/09/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
koinop1.pdf, koinop2.pdf
23/09/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ERASMUS+ training courses for teachers, staff and adult learners in Europe

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των σεμιναρίων είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.eoc.org.cy/index.php?id=6047

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
03/09/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Ενημερώσεις ΕΛΚΕ

Ψηφιακή Σύγκλιση, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΑΛΗΣ, οδηγός δημοσιότητας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΥΠΑΣΥΔ

ΕΛΚΕ - Λοιπά θέματα
erevnagp
17/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
14/03/2014

Όλες οι ανακοινώσεις