Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εξεταστική του μαθήματος «Φυσικοχημεία Τροφίμων IΙ» (θεωρία και εργαστήριο) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/2/2015 και ώρα 11-2 στο γραφείο της διδάσκουσας.

Εκ του εργαστηρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Βασιλική Ευαγγελίου
02/02/2015
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του Μαθήματος "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ" μετατίθεται για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00. Η εξέταση θα γίνει στο Αμφιθέατρο "Κουτσομητόπουλου".
Ζητάμε συγνώμη αν σας δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα.
Εκ μέρους των διδασκόντων
Κώστας Φασσέας, Καθηγητής.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Φασσέας
02/02/2015
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση του της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του Μαθήματος "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ" μετατίθεται για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00. Η εξέταση θα γίνει στο Αμφιθέατρο "Κουτσομητόπουλου".
Ζητάμε συγνώμη αν σας δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα.
Εκ μέρους των διδασκόντων
Κώστας Φασσέας, Καθηγητής.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Φασσέας
02/02/2015
Eπαναληπτικό μάθημα στη Στατιστική – Πειραματισμό

Τη Δευτέρα 16.2.2015 και ώρα 11.30 π.μ, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στη Στατιστική – Πειραματισμός του 3ου εξαμήνου του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, στην αίθουσα στην αίθουσα Μαθηματικών ( 2ος όροφος κτήριο Ρουσσόπουλου).

Ο Διδάσκων
Δημήτρης Γατζούρας

Ακαδημαϊκά θέματα
Κυριακή Κασνέση
02/02/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων
Eξετάσεις στο μάθημα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ", Φεβρουάριος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" (κωδικός μαθήματος 1330) θα διεξαχθούν την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, 15.30 - 17.00, στο Αμφιθέατρο Νιαβή (Πράσινα).

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους υπολογιστές τσέπης (calculators).
Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρώς.

Εκ του Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημήτριος Κρεμμύδας
02/02/2015
Πληροφορίες για το μάθημα επιλογής "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ" του 8ου Εξαμήνου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Πληροφορίες για το μάθημα επιλογής "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ" του 8ου Εξαμήνου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα: www.aua.gr/gpapadopoulos/anns.php

Ο διδάσκων
Γ.Κ.Παπαδόπουλος

Ακαδημαϊκά θέματα
Γεώργιος Παπαδόπουλος
30/01/2015
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εξέταση του Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωλογία-Γεωμορφολογία του Τμήματος ΑΦΠ@ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 17:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
29/01/2015
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Εξέταση στο μάθημα 'Αρχές και Εφαρμογές Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις ΘΕΩΡΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος ‘ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ’ θα πραγματοποιηθούν στις 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 στο Αμφ. Καλαϊσάκη

από το Εργαστήριο

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γεώργιος Λιακόπουλος
29/01/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση στο μάθημα "Εφαρμοσμένη Βοτανική"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, ότι οι εξετάσεις του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Βοτανική” του 7ου εξαμήνου, θα γίνουν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος).

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παναγιώτης Τρίγκας
29/01/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση στο μάθημα "Φυτογεωγραφία"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας ότι οι εξετάσεις του μαθήματος “Φυτογεωγραφία” του 5ου εξαμήνου, θα γίνουν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος).

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παναγιώτης Τρίγκας
29/01/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση Εργαστηρίου του μαθήματος "Συστηματική Βοτανική"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων και όλων των εξαμήνων, ότι οι εξετάσεις του εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής του β’ εξαμήνου θα διεξαχθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος).
Οι φοιτητές πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση τις “ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ” και το φυτολόγιο τους.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παναγιώτης Τρίγκας
29/01/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση θεωρίας του μαθήματος "Συστηματική Βοτανική"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων και όλων των εξαμήνων, ότι η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος “Συστηματική Βοτανική“ του β’ εξαμήνου, θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου και Νιαβή, ως εξής:
10:00-10:45
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής.
11:00-11:45
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου.
Σημείωση: Υπενθυμίζεται στους φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων, ότι η ύλη της γραπτής εξέτασης του εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής συμπεριλαμβάνεται πλέον στην εξεταστέα ύλη της θεωρίας του μαθήματος.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παναγιώτης Τρίγκας
29/01/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
International Conference on New Horizons in Education-Βαρκελώνη 10-12 Ιουνίου 2015

Υποβολή άρθρων έως τις 30.05.2015
Εγγραφή στο Συνέδριο έως τις 07.06.2015
Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.int-e.net

Συνέδρια
19/01/2015
Εργ. Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας

Επισυνάπτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015, για τα μαθήματα του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας.

Καλή Επιτυχία!

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αντώνιος Τσαγκαράκης
16/01/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα κάτωθι μαθήματα διαμορφώθηκε κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές ως εξής:

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (9ου Εξαμ. Κατεύθυνσης) ΘΕΩΡΙΑ
Παρασκευή 27/02/2015
11:00- Αίθουσα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ III( ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ)ΘΕΩΡΙΑ
&
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ
Παρασκευή 27/02/2015
12:30- Αίθουσα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
15/01/2015

Όλες οι ανακοινώσεις