Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού στην Ελβετία με χρηματοδότηση της Ελβετικής Κυβέρνησης

Η Ελβετία δε συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Για τούτο, η Ελβετική Κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδήσειτην μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Ελβετία με αποζημίωση ύψους 350 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης, χρηματοδοτεί τη μετακίνηση προσωπικού στην Ελβετία με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση με ημερήσια αποζημίωση 140 ευρώ την ημέρα, καλύπτοντας ταυτόχρονα και έξοδα μετακίνησης του προσωπικού έως το ποσό των 330 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΓΠΑ (Θάνεια Αναστοπούλου, european_pr@aua.gr).

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
10/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεθνές Συμπόσιο IRLA2014- 26-28 Νοεμβρίου 2014, Πάτρα

Θέμα του Συμποσίου: "The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes"
Όλες οι πληροφορίες είανι αναρτημένες στον ιστότοπο http://irla2014.irrigation-management.eu/.

Συνέδρια
10/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδριο "Inclusive society: Poland, Norway, Europe" - Collegium Civitas, Warsaw 6-7 October 2014
Συνέδρια
03/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
International Scientific Events 2014, Elenite Holiday Village, Bulgaria

Conferences in June 2014
The 2nd International Conference "Agriculture and Food", which will be held on 5-9 June.
The 23rd International Conference "Ecology and Safety", which will be held on 8-12 June.
The 16th International Conference "Materials, Methods and Technologies", which will be held on 11-15 June.

Conferences in September 2014
The 13th International Conference "Economy and Business", which will be held on 1-5 September.
The 5th International Conference "Education, Research and Development", which will be held on 4-8 September.
The 8th International Conference "Language, Individual and Society", which will be held on 7-11 September.
The 3rd International Conference "Media and Mass Communication", which will be held on 10-14 September.

For more information and registration, please visit www.sciencebg.net

Register with: http://www.sciencebg.net/en/register/

Συνέδρια
03/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4th International Society for Food and Environmental Virology Conference

Θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα, 2 – 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Συνέδρια
03/06/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
30/05/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
Εξετάσεις Εργ. Ανατ. & Φυσιολ. Αγροτ. Ζώων Ιουν. 2014
Ακαδημαϊκά θέματα
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
28/05/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Μ.Π.Σ. "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από 2 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη), για την εισαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
26/05/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Π.Μ.Σ. "Αμπελουργία - Οινολογία"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΠΜΣ "ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αμπελουργία – Οινολογία», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από 20 Μαΐου ως 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη), για την εισαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
26/05/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 47- ΜΑΙΟΣ 2014)

Σας γνωρίζουμε ότι το 47ο τεύχος τοu δελτίοu διεθνών και εuρωπαίκών
θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Μάιος 2014) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργεlου
Εσωτερικών (URBACT ΙΙΙ)

ΕΛΚΕ - Λοιπά θέματα
erevnagp
17732.pdf
12/05/2014
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξετάσεις Εργ Καλλωπιστικά Φυτά 8ου Εξ ΕΦΠ (Σεπτ 2014)

Ανακοινώνεται ο κατάλογος των προς εξέταση φυτικών ειδών για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2014.

Ακαδημαϊκά θέματα
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
08/05/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από 2 Μαΐου ως 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη), για την εισαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
28/04/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ISF 2014, 2nd International Scientific Forum, 11-13 December 2014, Tirana, Albania

Υποβολή άρθρων έως τις 11.11.2014
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://isforum.us/

Συνέδρια
16/04/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση ΦΕΚ 74/26.03.2014 Νόμος υπ.' αριθμ. 4250

Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
1215-16.pdf, 1229-36.pdf
01/04/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
International scientific symposium on Automated Systems and Technologies

Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα στο Αννόβερο, απο 15-16 Οκτωβρίου 2014.

Συνέδρια
27/03/2014

Όλες οι ανακοινώσεις