Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Διαλέξεις και Εργαστήρια του Μαθήματος "Ιολογία Φυτών"

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος επιλογής «Ιολογία Φυτών» θα πραγματοποιούνται για όλες τις κατευθύνσεις (Φυτοπροστασίας , Δενδοκομίας και Αμπελουγίας, Κηπευτικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου) στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Ά του Εργαστηρίου, ως εξής:

Δευτέρα 9.30- 12.15 Θεωρία
Δευτέρα 12.30 - 2.15 Εργαστήριο

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, ενώ το πρόγραμμα των Εργαστηρίων θα ανακοινωθεί.

Η διδάσκουσα
Ε.Κ. Χατζηβασιλείου
Επικ. Καθηγήτρια

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
30/09/2013
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΓΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00 - 12:00 π.μ.

Διάθεση προϊόντων
Φωτεινή Παπαδοπούλου
18/02/2013

Όλες οι ανακοινώσεις