Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ με αρ. πρωτ. 25892/03.11.2014

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης μέσω Καρτών Καυσίμων", συνολικού προϋπολογισμού 22.993,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΠΑΜΕΔΥ: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/ Σχέδιο Δράσης για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον Τομέα της Διατροφής» με MIS 374143, υποέργου 1 με τίτλο «Συγχρονική Μελέτη Εκτίμησης Διατροφικών Συνηθειών και Δεικτών Υγείας στον τομέα της Διατροφής» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αντώνιο Ζαμπέλα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
03/11/2014
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πληροφορικής
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δυναμικού Διαδικτυακού τόπου και ενοικίαση εξυπηρέτη φιλοξενίας (hosting server).
http://fruitflynet.aua.gr/index.php/news

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet)» που χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο από Ελλάδα και ΕΕ Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Τσιλιγκιρίδη (Καθηγητή του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΓΠΑ), θα γίνει ανάθεση για διάστημα έως δεκατρείς (13) μήνες σε ένα (1) ανάδοχο (Νομικό Πρόσωπο με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο) με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #5.000,00# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Υποβολή προσφορών: Εργαστήριο Πληροφορικής ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, Αθήνα (10:00-15:00)
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 10.11.2014
Τηλ: 210 5284176, 210 5294203

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης
31/10/2014
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
3o Εργαστήριο "Γενική Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία"
Ακαδημαϊκά θέματα
Ελένη Πάνου
30/10/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ"
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
24/10/2014
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκά θέματα
Νικόλαος Δεσποτόπουλος
22/10/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
1st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015, Buenos Aires, Argentina, 13-16 March 2015

Τίτλος Συνεδρίου: "Interdiscipline and Transdiscipline: Challenges in the XXI Century"
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://piconference.net/

Συνέδρια
20/10/2014
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Έναρξη Εργαστηρίων του Μαθήματος "Ιολογία Φυτών" (Επιλογή, 9ο εξάμηνο)

Tα εργαστήρια του μαθήματος "Ιολογία Φυτών" του 9ου εξαμήνου (Επιλογή), θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στις 14.30 π.μ. (σύμφωνα με το πρόγραμμα), στην αίθουσα Μικροσκοπίας Α του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας.
Η Διδάσκουσα
Ε.Κ. Χατζηβασιλείου

Ακαδημαϊκά θέματα
Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
20/10/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ" ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 & ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
15/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ -3ο εξάμηνο Επιστ. Ζωικής Παραγωγής & Υδατ/ών

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα στο Κτηνοτροφείο του ΓΠΑ σε 3 τμήματα (Α, Β και Γ).
Α τμήμα: από Αλεξανδρίδου Α. έως και Καραμήτρος Γ.
Β τμήμα: από Καραστατήρα Χ. έως και Μπαραδάκης Ε.
Γ τμήμα: από Μπρουκλογιάννης Ι. έως Ψύλλας Δ.
Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε την ύλη των εργαστηρίων και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
13/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ -3ο εξάμηνο Επιστ. Ζωικής Παραγωγής & Υδατ/ών

Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα στο Κτηνοτροφείο του ΓΠΑ σε 3 τμήματα (Α, Β και Γ).
Α τμήμα: από Αλεξανδρίδου Α. έως και Καραμήτρος Γ.
Β τμήμα: από Καραστατήρα Χ. έως και Μπαραδάκης Ε.
Γ τμήμα: από Μπρουκλογιάννης Ι. έως Ψύλλας Δ.
Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε την ύλη των εργαστηρίων και τους αντίστοιχους διδάσκοντες.

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
13/10/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
13/10/2014
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πληροφορικής
Πρόγραμμα Εργαστηριακών Μαθημάτων Πληροφορικής Χειμώνας 2014-2015

Στον συνημμένο πίνακα με όνομα <<τμήματα-αίθουσες2014-2015-ΧΕΙΜ.pdf>> αναφέρονται οι ώρες εργαστηρίου ανά ομάδα των τμημάτων που έχουν εργαστηριακό μάθημα στο Εργαστήριο Πληροφορικής κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Τα μαθήματα ξεκινούν από 8/Οκτωβρίου/2014 και θα γίνονται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα.

Από το Εργαστήριο Πληροφορικής

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημήτριος Κόκκας
07/10/2014
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
Αλλαγή ώρας Εργ. Ανατ. & Φυσιολ. Αγροτ. Ζώων Τμημάτων ΓΒ & ΑΟΑ
Ακαδημαϊκά θέματα
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
07/10/2014
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Κατάσταση των δυο Τμημάτων του μαθήματος επιλογής ΑΡΧΙΤ/ΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2810)

Κατάσταση των δυο Τμημάτων του μαθήματος επιλογής ΑΡΧΙΤ/ΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (2810)

Η κατάσταση των τμημάτων βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:
https://estudent.aua.gr:8443/estudent/announcelessonCRUD!show.action?announce.announceid=280&announce.lessoncode=2810

Για το Τμήμα ΑΟΑ μπορεί να γίνει αμοιβαία αλλαγή 2 φοιτητών από το ένα τμήμα στο άλλο κατόπιν συνεννόησης.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν βρίσκονται στην κατάσταση να απευθυνθούν στους διδάσκοντες.

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Σταύρος Αλεξανδρής
07/10/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου

"Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
06/10/2014

Όλες οι ανακοινώσεις