Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European University Association (EUA) - Ενημερωτικό Δελτίο 8 (24.04.2015)

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.eua.be/Newsletters/newsletter-8-2015.aspx

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
14/05/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
GCHERA Conference Universities' Global Challenge. 25-26/6/2015 Λίβανος

Το Συνέδριο με θέμα: " Nutritional security and envrironmental sustainability for human health" οργανώνεται από το Holy Spirit University of Kaslik του Λιβάνου.

Συνέδρια
ICA_UPDATE_May_2015.pdf
14/05/2015
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙOYNIOY 2015
Ακαδημαϊκά θέματα
Νικόλαος Δεσποτόπουλος
13/05/2015
Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8ο ΑΟΑ)

Η παρουσίαση των εργασιών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου του μαθήματος "Γεωργική Εκπαίδευση" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 08.30 έως 11.15 στο Μικρό Αμφιθέατρο (Γ') του κεντρικού κτιρίου.

Ακαδημαϊκά θέματα
Αλέξανδρος Κουτσούρης
12/05/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
Εργαστήριο Θρέψης Φυτών

Οι παρουσιάσεις των εργασιών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας θα γίνουν στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος) ως εξής:

Τρίτη 19/5 και ώρα 15.30: Ομάδες 1-10
Τρίτη 26/5 και ώρα 15.30: Ομάδες 11-20
Τρίτη 2/6 και ώρα 15.30: Ομάδες 21-30

Την ημέρα της παρουσίασης θα μας παραδώσετε τρία ηλεκτρονικά αρχεία:
• Την εργασία σας (σε μορφή άρθρου ανασκόπησης) αποθηκευμένη σε αρχείο pdf.
• Την παρουσίαση σας (15 min συνολικά, 5 min ομιλία για κάθε μέλος της ομάδας) αποθηκευμένη σε αρχείο powerpoint (ppt) και σε αρχείο pdf.

Μπορούν να γίνουν αμοιβαίες αντιμεταθέσεις ομάδων, αρκεί να μας έχετε ενημερώσει μέσω mail τουλάχιστον μία ημέρα πριν την παρουσίαση.

Ακαδημαϊκά θέματα
Στυλιανή Χωριανοπούλου
11/05/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ"

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Συστηματική Βοτανική θα γίνουν στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος) ως εξής:

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015:

14:30-15:30
Α.Φ.Π.&Γ.Μ. από Αϊβατζίδου – Λοϊζου

15:30-16:30
Α.Ο.Α. από Αδαμίδης – Καλομοίρη
Ε.Φ.Π. από Αγιαννιωτάκης – Γαϊτάνης

16:30-17:30
Α.Ο.Α. από Καλπάκης – Ξουργιάς
Ε.Ζ.Π.&Υ. από Αγγελής – Βαμβακά

17:30-18:30
Ε.Ζ.Π.&Υ. από Βαρδαλαχάκης - Μπακάλη

18:30-19:30
Ε.Φ.Π. από Καλομοίρης - Μαυριά

Πέμπτη 04 Ιουνίου 2015:

12:30-13:30
Α.Ο.Α. από Οκτάποδας - Χριστοδουλοπούλου
Ε.Ζ.Π.&Υ. από Μπαρμπούνη – Μπιζιντή

13:30-14:30
Ε.Ζ.Π.&Υ. από Μπικάκης - Ψυχογιόπουλος

14:30-15:30
Α.Φ.Π.&Γ.Μ. από Λυριντζάκης - Ψαρράς
Ε.Φ.Π. από Κακαρά - Καλογεροπούλου

15:30-16:30
Ε.Φ.Π. από Πούλιου – Ψαρρά και από Γαλάζιος - Δενηκούρου

16:30-17:30
Ε.Φ.Π. από Μητράκας – Πλανητέρος και από Δήμα – Καζάνη

Όλοι οι φοιτητές/τριες πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους τις “Κλείδες Προσδιορισμού Σπερματοφύτων” και το φυτολόγιο.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παναγιώτης Τρίγκας
11/05/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
11/05/2015
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 637.168,14 πλέον Φ.Π.Α. 13% (82.831,86) ήτοι τελικής αξίας 720.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο αφορά στα οικονομικά έτη 2015 (από 01/09/2015 ή από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015), 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και 2017 (από 01/01/2017 έως 30/06/2017 και το αργότερο μέχρι το τέλος τυχόν παράτασης της εξεταστικής του έτους 2017).

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
08/05/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ου ΕΞ. Ε.Φ.Π. "ΓΕΝΙΚΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ " 12/5/2015
Ακαδημαϊκά θέματα
Ελένη Πάνου
07/05/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (ΦΕΚ 1049/25.07.05, τ. Β’ όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2064/29.07.14, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις κατευθύνσεις:

• Χρηματοοικονομική Μηχανική
• Μηχανική της Διοίκησης
• Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82 100, Χίος), υπόψη κ. Φρονιμάκη Ευγενίας (τηλ. 2271035422, fax: 2271035429, e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr), το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Μεταπτυχιακές σπουδές
Διαχειριστής
07/05/2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνεται η εκτέλεση 5ήμερου σεμιναρίου για την θεματική κατεύθυνση «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες & Υδροπονία» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διδάσκοντες τους καθηγητές Ν. Συγριμή, Δ. Σάββα, Γ. Μαυρογιαννόπουλο. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα μέχρι την 15-5-2015 09.00 ή μέχρι την 19-6-2015 και θα ενημερωθούν για το Πρόγραμμα την 18-5-2015 10.00 ή την 20-6-2015 αντίστοιχα. Τηλ. Πληροφόρησης 210-5294040.
Η αίτηση συμμετοχής http://143.233.183.205:8080/seminario/aithsh1.doc
πρέπει να αποσταλεί στο mailto: lmac4ana@aua.gr ή στο Fax 210-5294032. Θέσεις μέχρι 30.

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Αχιλλέας Αναστασίου
07/05/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για την θεωρία του μαθ. "Γεωργικές Βιομηχανίες" του 6ου εξ. στα Τμ. Αγροτικής Οικον. & Ανάπτυξης και Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι, από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 η θεωρία του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες" του 6ου εξαμήνου για τα Τμήματα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, θα διδάσκεται στις αίθουσες του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας στις 11.30 π.μ.

Από το Εργαστήριο Γαλακοτκομίας

Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
07/05/2015
Τμήμα Μηχανοργάνωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ακαδημαϊκά θέματα
Νικόλαος Δεσποτόπουλος
2015_ANAK_ORKO_IOYNIOY 2015.pdf
06/05/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ου ΕΞ. Ε.Φ.Π. "ΓΕΝΙΚΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ " 5/5/2015
Ακαδημαϊκά θέματα
Ελένη Πάνου
04/05/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ του ΓΠΑ

Προς
τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ελίζα Λαζάκη
Διοικητική & γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
"Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου"
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529 4770
Φαξ: 210 529 4779

Μεταπτυχιακές σπουδές
29/04/2015

Όλες οι ανακοινώσεις