Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Βιοτεχνολογίας - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήμ. Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ. - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Βιοτεχνολογίας - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήμ. Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ. - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ) 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής - Σύλλογος Φοιτητών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΖΠ&ΥΔ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΖΠ&ΥΔ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6ο εξ.)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΟΜΑΔΕΣ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Μηχαν. Τροφ., Επεξ. & Συντήρ. Γεωργ. Προϊόντων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΤ-1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΝ.ΕΠ. - Διεύθυνση Διοικητικού
ΕΖΠΥ 8ο εξάμηνο: Αλλαγή ώρας έναρξης του μαθήματος Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ (αφορά τους φοιτητές 4ου εξαμήνου ΕΦΠ) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Όλες οι ανακοινώσεις