Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» ΔΥΠ του ΑΦΠ & ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 8ου εξ. ΔΥΠ ΑΦΠ&ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ του ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ 5ου Εξ. ΓΜ του ΑΦΠ&ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄ 4ου Εξ. του Τμήματος ΕΤΔΑ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου " Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών" - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7oυ Εξαμ. ΑΦΠ&ΓΜ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΜΒΡΙΟΥ - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28/09/2017 - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
WISE project - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας

Όλες οι ανακοινώσεις