Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

1η Πρόοδος στη Θεωρία του μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
1η Πρόοδος στη Θεωρία του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΙΣ. ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. (συνέχεια 6η, 7η, 8η και 9η άσκηση) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
Πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ. (συνέχεια 6η, 7η, 8η και 9η άσκηση) - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 615/02.11.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. - Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Γ` Προμηθειών
Πρόγραμμα εργαστηρίων του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ του τμηματος ΕΖΠ&ΥΔ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
πρόγραμμα τμημάτων στο εργαστήριο ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1ο εξάμηνο ΕΖΠΥ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας - Γραμματεία Τμήμ. Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
[MARKETING] EUA Newsletter - Open Access Week, Sustainable Development Goals, Brexit, Asia and Latin America - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΠ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
πρόσκληση από το Μουσικό Εργαστήρι ΓΠΑ - Γραφείο Διασύνδεσης
Εργαστηριακές ασκήσεις στις ΑΡΧΕΣ ΓΕΝ.ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ για τους φοιτητές Βιοτεχνολογίας - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Όλες οι ανακοινώσεις