Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΔ.407/80, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Γραμματεία Τμήματος Αγροτ. Οικον. & Ανάπτυξης
DG Education, Youth, Sport and Culture - Newsletter - January 2018 - Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Α` Σπουδών - Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου: Α. ΓΕΝ. & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ και Β.ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ)" 8ΟΥ ΕΞ. (Θ-Ε) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ)" 9ΟΥ ΕΞ. (Ε) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΗ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 7ΟΥ ΕΞ. (Θ-Ε) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας - Σύλλογος Φοιτητών
Εισαγωγή στην Πληροφορική - Επικαιροποιημένες διαφάνειες - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εξετάσεις Εργαστηρίου Συγκριτικής Γεωργίας Ι, επί πτυχίω ΑΟΑ - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Εξεταστική Ιανουαρίου 2018- Μάθημα: "Ειδικά Θέματα Οικολογίας" - Εργ. Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική Ιανουαρίου 2018- Μαθήματα: "Οικολογία" και "Οικολογία και Περιβάλλον" - Εργ. Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική Ιανουαρίου 2018:"Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος" κωδ. [2845]-Τμημάτων Ε.Φ.Π., Ε.Ζ.Π., Βιοτ και Ε.Τ.& Δ.Α. - Εργ. Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξετάσεις Μαθήματος "Ιολογία Φυτών" - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας

Όλες οι ανακοινώσεις