Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Νέα διαδικασία ανάρτησης ανακοινώσεων

Όλοι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, παρακαλούνται να αναρτούν απευθείας στον ιστότοπο του ΤΔΔ τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς τους καθώς και ενυπόγραφες προσωπικές απόψεις για οποιοδήποτε θέμα  του Πανεπιστημίου μας. Για  την ανάρτηση ανακοινώσεων δεν απαιτείται πλέον η έγκριση των Πρυτανικών Αρχών.

Η υπηρεσία μηνυμάτων ηλεκτρ. ταχυδρομείου "allusers" χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν εγκρίσεως των Πρυτανικών Αρχών.

Διαβάστε τις οδηγίες υποβολής ανακοινώσεων

Για τυχόν προβλήματα ή παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το δημιουργό του ιστοτόπου, μέσω του συνδέσμου «επικοινωνία».

 Διαβάστε το συνοπτικό οδηγό χρήσης του ιστότοπου.


Ανάρτηση ανακοινώσεων:

Ακολουθείστε το σύνδεσμο δημιουργία ανακοίνωσης και συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία της φόρμας υποβολής.

 
* Τροποποίηση ανακοινώσεων:

Προκειμένου να τροποποιήσετε κάποια από τις ανακοινώσεις που έχετε υποβάλλει, ακολουθείστε το σύνδεσμο για την προβολή των τίτλων όλων των ανακοινώσεων σας. Εκεί, επιλέξετε την ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει για να την προβάλλετε, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "επεξεργασία".

 
Ανάγνωση παλαιών ανακοινώσων:

Μπορείτε να προβάλλετε τις παλαιές ανακοινώσεις οι οποίες δεν είναι ενεργές.

 
Ανάγνωση ενεργών ανακοινώσεων:

Μπορείτε να προβάλλετε τις ενεργές ανακοινώσεις επιλέγοντας κάποια από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες.