Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες ΤΔΔ

Υπηρεσίες ΤΔΔ

Η κύρια αρμοδιότητα του Τμήματος Δικτύων-Διαδικτύου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τηλεματικού και τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου μας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο προσωπικό και στους φοιτητές παρουσιάζονται επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα.
 
Τηλεφωνικό Δίκτυο
  • Συντήρηση / εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών
  • Νέες συνδέσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου
  • Προγραμματισμός υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
  • Παροχή κωδικών υπεραστικών κλήσεων
Τηλεματικό Δίκτυο
  • Συντήρηση / εγκατάσταση γραμμών δεδομένων
  • Νέες συνδέσεις στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου
  • Λογαριασμοί χρηστών
  • Διαχείριση δικτύου Η/Υ
  • Συνδέσεις Dialup
  • Ιστοσελίδες
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Μεταβίβαση αρχείων FTP
  • Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου(VPN)
Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου
  • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση - Τηλεδιάσκεψη
  • Βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
  • Ζωντανές μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου
  • Διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  • Ιστολόγια
  • Φόρουμ
  • Ανακοινώσεις
  • Απέλλα
  • Διαύγεια