Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ Διαχειριση & κλάδεμα)

Αντικείμενο Εργαστηρίου: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις εργασίες διαχείρισης των γραμμών τους, καθώς και το κλάδεμα αυτών (βραχύ: 2 οφθαλμούς/παραγωγική μονάδα) και να τις ολοκληρώσουν, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες από 05/02/2018 έως 28/02/2018.
Ο Αμπελώνας θα είναι ανοικτός: Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες : 10:00 -14:00.
Παράταση δεν θα δοθεί.

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ

Ισχύει έως: 
28/02/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας