Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Εξέταση Πρόοδου στο Μάθημα ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (7ο εξ. ΑΟΑ)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι η 2η πρόοδος στη θεωρία του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ θα γίνει την Παρασκευή 13/1/2012 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου (Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος, Αιθ. Νο38) .
Η ύλη της προόδου αφορά τα ακόλουθα κεφάλαια από το Βιβλίο «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη και Απ. Φλόκας): 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2.1.3, 11.2.3, 11.2.4Α, 11.2.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1.1, 13.1.3, 13.2, 13.3, 13.4.
Θα προηγηθεί κανονικά διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος στις 09:30 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου.

Ισχύει έως: 
13/01/2012
Γενικό Τμήμα
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας