Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Μεταπτυχιακές σπουδές)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020, SFS-01-2016, 727929-2, με τίτλο: “Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model-TomRes” (Program Coordinator : University of Torino, Συντονιστής Ε.Ο. ΓΠΑ: Καθηγητής Δημήτριος Σάββας) προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ακόλουθη ερευνητική περιοχή:
"Αλληλεπίδραση συμβιωτικών και ενδοφυτικών βακτηρίων με καλλιεργούμενα ψυχανθή και κηπευτικά".
Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ταμπακάκη.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αναστασία Ταμπακάκη
22/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. ΚΟΜΜΑΤΑ Δώρα, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία-Οινολογία»
των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους για το Δ.Π.Μ.Σ. ‘Αμπελουργία-Οινολογία” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Αμπελουργία
Οινολογία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. Δώρα Κομματά, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017