Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Μεταπτυχιακές σπουδές)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 09.00 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας (υπόγειο κτηρίου Βεϊνόγλου), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης του κ. Απ. Μόκα (ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία).

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
30/11/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020, SFS-01-2016, 727929-2, με τίτλο: “Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model-TomRes” (Program Coordinator : University of Torino, Συντονιστής Ε.Ο. ΓΠΑ: Καθηγητής Δημήτριος Σάββας) προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ακόλουθη ερευνητική περιοχή:
"Αλληλεπίδραση συμβιωτικών και ενδοφυτικών βακτηρίων με καλλιεργούμενα ψυχανθή και κηπευτικά".
Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ταμπακάκη.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αναστασία Ταμπακάκη
22/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. ΚΟΜΜΑΤΑ Δώρα, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία-Οινολογία»
των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους για το Δ.Π.Μ.Σ. ‘Αμπελουργία-Οινολογία” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Αμπελουργία
Οινολογία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. Δώρα Κομματά, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προγράμματα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών σπουδών Erasmus Mundus (2004-2011)
Μεταπτυχιακές σπουδές
2004-2011_EM_Back-Catalogue.xls
30/03/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γραμματεία Τμήματος Αγροτ. Οικον. & Ανάπτυξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΟΑ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ προτίθεται να καλύψει την παρακάτω θέση Υποψηφίου Διδάκτορα χωρίς χρηματική αμοιβή, με έναρξη το ακαδ.έτος 2016 – 2017:
•Μια (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα στο Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με γνωστικό αντικείμενο:«Αγροτική Πολιτική και λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - Μια ποσοτική προσέγγιση».
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγροτικής οικονομίας και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην αγροτική οικονομία ή στην αγροτική ανάπτυξη ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 17 Οκτωβρίου μέχρι 7 Νοεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης(ισόγειο κτιρίου Κριμπά, Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ.2105294742).
Συνημμένα προϋποθέσεις,αίτηση,δικαιολογητικά.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ιωάννα Ζορμπά
13/10/2016
Πρόσκληση ΠΜΣ "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας" (Master by Research on Financial and Management Engineering)

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Διαχειριστής
07/10/2016
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Γεράσιμος Δάρας
27/05/2016
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν από 9 Μαΐου ως 9 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://fst.aua.gr/el/node/180 .

Μεταπτυχιακές σπουδές
25/04/2016
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν από 9 Μαΐου ως 09 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://fst.aua.gr/el/node/160 .

Μεταπτυχιακές σπουδές
25/04/2016
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Π.Μ.Σ. "Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής"
Παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κας Γκατζούνη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α΄ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Γκατζούνη Άννας, με θέμα: «Ανίχνευση και προσδιορισμός αφλατοξινών, φουμονισινών και μυκοτοξικογόνων μυκήτων Aspergillus spp. και Fusarium spp. σε καλλιέργειες καλαμποκιού στη Θεσσαλία και Μακεδονία».

Μεταπτυχιακές σπουδές
sadm8fpm
31/03/2016
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Γενετικής
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κας Γιαλιτάκη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Β’ του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Ειρήνης Γιαλιτάκη, με θέμα: «Ανίχνευση πολυμορφισμών στο γονίδιο DNAJC11 σε ασθενείς με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση».

Μεταπτυχιακές σπουδές
Γεράσιμος Δάρας
Parousiasi Gialitaki.pdf
18/12/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας
Π.Μ.Σ. "Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής"
Παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κας Κούκου

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Α΄ του ισογείου του νέου κτιρίου Ισαακίδη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Κούκου Ευαγγελίας, με θέμα: «Η φυσική γονιμοποίηση και η τεχνητή σπερματέγχυση των βασιλισσών και η μελέτη του σπέρματος των κηφήνων».

Μεταπτυχιακές σπουδές
sadm8fpm
17/12/2015
Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Αιθ. Ι. Κανδαράκης

09:30 ΧΑΜΟΣ Αλέξανδρος, Κατεύθυνση: Διατροφή, Δημόσια Υγεία & Πολιτικές
«Η πρόσληψη νερού στην τρίτη ηλικία σε σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο και το βαθμό προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή»
Τριμελής Επιτροπή: Αν. Καθ. Μ. Καψοκεφάλου, Λεκ. Α. Παπακωνσταντίνου, Καθ. Ελ. Δροσινός

10:10 ΜΗΤΡΑΚΗΣ Παναγιώτης, Κατεύθυνση: Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
«Κινητική μελέτη απενεργοποίησης της πηκτινμεθυλεστεράσης μέσω θερμικής επεξεργασίας και αξιολόγηση ποιοτικών παραμέτρων σε χυμό μανταρινιού»
Τριμελής Επιτροπή: Αν. Καθ. Ν. Στοφόρος, Επ. Καθ. Ι. Μαντάλα, Καθ. Σ. Γιαννιώτης

Μεταπτυχιακές σπουδές
09/12/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών (το πρόγραμμα των οποίων επισυνάπτεται) του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου».

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
13/10/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Π.Μ.Σ. "Αμπελουργία - Οινολογία"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΔΠΜΣ "ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ"

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 10:00 στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκη του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών(το πρόγραμμα των οποίων επισυνάπτεται)του ΔΠΜΣ “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”.

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
07/10/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών (το πρόγραμμα των οποίων επισυνάπτεται) του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου».

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
28/09/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Π.Μ.Σ. "Αμπελουργία - Οινολογία"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ κ. ΚΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 27/07/2015 και ώρα 11:00 θα γίνει στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, η εξέταση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της φοιτήτριας Καλλίας Ειρήνης με θέμα:

«Μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης του μικροοργανισμού Candida Oleophila».

(Εξεταστική Επιτροπή: Επ. Καθ. Σ. Παπανικολάου, Επ. Καθ. Γ. Κοτσερίδης, Λεκτ. Ι. Παπαδάκης)

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Εκ της γραμματείας,

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
23/07/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Δ.Π.Μ.Σ. "Αμπελουργία - Οινολογία"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 10:00 θα γίνει στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, η εξέταση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης του φοιτητή Παναγόπουλου Κωνσταντίνου με θέμα:

«Μελέτη χρωματικών δεικτών σε σταφύλια και οίνους από Αγιωργίτικο Νεμέας»

(Εξεταστική Επιτροπή: Επ. Καθ. Γ. Κοτσερίδης, Επ. Καθ. Σπ. Φούντας, Επ. Καθ. Αικ. Μπινιάρη)

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Εκ της γραμματείας,

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
15/07/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη"
Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Προκήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη" των Τμημάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://farmbm.aua.gr)ή να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr

Ελίζα Λαζάκη
Διοικητική & γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.
"Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη"
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Τηλ.: 210 529 4770
Φαξ: 210 529 4779

Μεταπτυχιακές σπουδές
14/07/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Κηπευτικών Καλλιεργειών
Π.Μ.Σ. "Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής"
Παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Γιαγτζόγλου

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών στο ισόγειο του Κτιρίου Παπαδάκη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Παναγιώτη Γιαγτζόγλου, με θέμα: «Επίδραση της καλλιεργούμενης ποικιλίας και του υποκειμένου εμβολιασμού στην απορρόφηση θρεπτικών μακροστοιχείων από πιπεριά καλλιεργούμενη σε κλειστό υδροπονικό σύστημα».

Μεταπτυχιακές σπουδές
sadm8fpm
13/07/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 21 Ιουλίου και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών (το πρόγραμμα των οποίων επισυνάπτεται) του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου».

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
10/07/2015
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική Τοπίου"
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης κ. Μπρέγιαννη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Τοπίου», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή κυρίου Μπρέγιαννη Χρήστου, με θέμα: «Σχεδιασμός πάρκου στο χώρο του πρώην Κοιμητηρίου Νίκαιας».

Μεταπτυχιακές σπουδές
sadm8fpm
01/07/2015
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποψήφιο/α Διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Διαχειριστής
25/06/2015
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ"

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 09:00 στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας, θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών (το πρόγραμμα των οποίων επισυνάπτεται) του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου».

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αγγελική Ρούσσου
24/06/2015

Όλες οι ανακοινώσεις