Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διάθεση προϊόντων)

Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 - 12:00
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Διάθεση προϊόντων
Φωτεινή Παπαδοπούλου
25/05/2017
ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΑΣΥΡΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ
Ο ΟΙΝΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ.Π.Α.

Διάθεση προϊόντων
Ροίκος Θανόπουλος
14/03/2017