Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διάθεση προϊόντων)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Οινολογίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από το εργαστήριο Οινολογίας διατίθεται Ροζέ Ξηρός Οίνος, εσοδείας 2017, παραγωγής του εργαστηρίου, σε φιάλες των 0,75 L.

Οι τιμές ανά φιάλη και συσκευασία φαίνονται παρακάτω:
1 φιάλη 5 €
12άδα 50 €

Τα κρασιά παραλαμβάνονται από το Εργαστήριο Οινολογίας στο υπόγειο του κτιρίου Χασιώτη (τηλ 4719).

Διάθεση προϊόντων
Νίκη Προξενιά
22/03/2018