Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων)

Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
Δ I A K H P Y Ξ H Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γι

Δ I A K H P Y Ξ H

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
24/05/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έτους 2018 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
30/04/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

προεκτιμώμενης αξίας: € 87.420,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20/13.04.2018

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
18/04/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, για την τμηματική προμήθεια μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών του Κτηνοτροφείου το

Δ I A K H P Y Ξ H

Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική προμήθεια μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών του Κτηνοτροφείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
18/04/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Υπηρεσίες συντήρησης των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15/04.04.2018

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
12/04/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
04/04/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 90/09.03.2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 90/09.03.2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
12/03/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2025/07.03.2018

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
09/03/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
07/03/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 77/07.03.2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
07/03/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Π.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 65/05.03.2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
05/03/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
12/02/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
17/01/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων /
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018
σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
15/01/2018
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9600/04.12.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
06/12/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
01/12/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αναγόμωση, συντήρηση πυροσβεστήρων και συντήρηση
πυροσβεστικών συγκροτημάτων του ΓΠΑ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9213/23.11.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
29/11/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9194/23.11.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
24/11/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « Καθαρισμός και απολύμανση όλων των δικτύων αεραγωγών κλιματισμού - αερισμού στα κτίρια του ΓΠΑ.»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9225/23.11.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
24/11/2017
Δ/νση Αξιοπ. Αγροκτ. & Γεωργ. Εγκαταστάσεων
Τμήμα Α` Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Κατάθεση προσφορών για τη συγκομιδή ελιάς του Γ.Π.Α.
Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Στράτος Κάναρος
13/11/2017
Δ/νση Αξιοπ. Αγροκτ. & Γεωργ. Εγκαταστάσεων
Τμήμα Α` Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Κατάθεση προσφορών για τη συγκομιδή ελιάς του Γ.Π.Α.
Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Στράτος Κάναρος
13/11/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ.Π.Α.»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8444/31.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
03/11/2017
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 615/02.11.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 615/02.11.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
02/11/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8358/27.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
01/11/2017
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Γ` Προμηθειών
ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8215/25-10-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ & ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΕΛΚΟΜ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤ. ΤΟΥ ΓΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8215/25-10-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Μιχάλης Σούλης
27/10/2017

Όλες οι ανακοινώσεις