Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Συνέδρια)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδριο Δημογραφίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», το οποίο θα λάβει χώρα στην Κομοτηνή από τις 6 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνέδρια
1 egkyklios.docx
03/05/2017