Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Συνέδρια)

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
International Farming Systems Association - European Group/ 13th Symposium

Dear colleagues
We are very pleased to announce that the 13th European Farming Systems Symposium (www.ifsa2018.gr) will take place at the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Chania, Greece, see www.maich.gr) from Sunday 1 – Thursday 5 July 2018. Attached please find the themes and the call for abstracts of IFSA2018.

On behalf of the IFSA Steering Committee

Alex Koutsouris

Συνέδρια
Αλέξανδρος Κουτσούρης
20/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Policy Seminar ACA: Quality in international university partnerships

54th ACA European Policy Seminar

Quality in international university partnerships - newlyweds, happily married, in marital counselling or on the verge of divorce

Does your university, faculty or programme have a very interesting example of international collaboration that the world should know about? Then try to get cast for ACA's upcoming seminar by submitting a proposal to our open call

Staging on 13 October 2017 in Brussels, this one-day event will provide -a platform to critically discuss the main trends in international partnership development within European higher education and to present examples of good practice in developing quality partnerships.

Proposals may be submitted in the form of a one-pager or a short video, by 25 August 2017, under 4 parallel tracks:

Track 1 - enhancing quality in joint study programmes
Track 2 - monitoring & assessing collaborations
Track 3 - research collaborations
Track 4 - multidimensional partnerships
More information on the Programme: ht

Συνέδρια
17/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συνέδριο Δημογραφίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», το οποίο θα λάβει χώρα στην Κομοτηνή από τις 6 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνέδρια
1 egkyklios.docx
03/05/2017