Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μηχαν. Τροφ., Επεξ. & Συντήρ. Γεωργ. Προϊόντων
Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου"
Θερινό Σχολείο με τίτλο “Valorization of agro-industrial residues and side streams for the development of a sustainable bio-economy”

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) ανακοινώνει τη διοργάνωση Θερινού Σχολείου με τίτλο

“Valorization of agro-industrial residues and side streams for the development of a sustainable bio-economy”

που θα διεξαχθεί στο συνεδριακό αμφιθέατρο του ΓΠΑ στις 28-29 Μαΐου 2018

Θα παρουσιαστούν καινοτόμα ερευνητικά αντικείμενα και τεχνολογίες σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων βιο-οικονομίας μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πρώτων υλών. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα καλύψουν θέματα που άπτονται της πράσινης χημείας, της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, της αειφόρου ανάπτυξης και παραγωγής βιογενών προϊόντων, της αξιοποίησης αποβλήτων, της ανάπτυξης βιοδιυλιστηρίων και της ανάγκης θέσπισης σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και σε αποφοίτους με σπουδές σε συναφές αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Απόστολος Κουτίνας
18/04/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Internationalisation and academic freedom, an ACA-IKY Seminar Athens, 27 April 2018

Are you worried that the political trend in many European countries towards the right and towards populism is going to harm higher education in general and internationalisation and academic freedom in particular? If so, you should not miss the seminar Internationalisation and academic freedom which ACA and its Greek member organisation IKY will hold in Athens on 27 April.

For more details: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=1075

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
22/03/2018