Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Vine & Wine on line courses : Ημερομηνια έναρξης 31.01.2018

Πληροφορίες βρίσκονται στον ιστοτοπο: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:supagro+120002+session01/about

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
23/01/2018