Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
International Days for Higher Education, Cosmopolitanism and Solidarity, TEI Αθήνας, 27-29/3/17
Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
23/03/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων του σχεδίου ΚΑ2 «Αlioslab», ΤΕΙ Αθήνας, 04.04.2017, 10:00 πμ
Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Πρόσκληση.pdf
14/03/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) -European Policy Seminar, Βρυξέλλες 30.03.2017

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=965

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
14/03/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) -European Policy Seminar, Βρυξέλλες 30.03.2017

Τίτλος του Σεμιναρίου "The Future of Internationalisation in a world of populism, isolationism, and increased tension"

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=965

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
22/02/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4th School on Pulsed Electric Field Applications in Food and Biotechnology, Vienna, 9-12/5/2017

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://pefschool2017.boku.ac.at/

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
22/02/2017