Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
8th International Scientific Conference "RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges"

The 8th International Scientific Conference “RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenges“ will take place in Kaunas, Lithuania, 23–24th November 2017. The venue of the conference will be at the Aleksandras Stulginskis University (www.asu.lt).

This conference is aimed at providing interdisciplinary scientific discussion, presenting new ideas for rural development processes in the context of Bioeconomy, Innovations and Social Progress.

The main topics of parallel sessions:
1. Agro-innovations and Food Technologies;
2. Biosystems Engineering and Environment Integrity;
3. Multifunctional Approach for Sustainable Use of Bio-Resources;
4. Social Innovations for Rural Development.

Political Forum “European Union Rural Development Policy after 2020” will be held during the Conference
Keywords: Innovations, Integrity and Bio-resources.

Important dates and deadlines:
until September 30th, 2017 – registration
until September 30th, 2017 – abstract submission
until November 16th, 2017 –

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Announcement 2017.pdf
29/09/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης

Παρακαλώ, δείτε τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης του Πανελληνίου Συλλόγου Πληροφορικής Δημοσίου.

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Βασιλική Βουγελέκα
Επιμορφωση ΠΣΠΔ.pdf
29/09/2017