Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού)

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοιν. προκηρ. Καθηγητη Α βαθμιδας με γνωστ. αντικ."Μαθηματική Ανάλυση - Γεωμετρία"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
20/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Βασιλική Βουγελέκα
18/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Βασιλική Βουγελέκα
17/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚ. "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΙΟΛΟΓΙΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚΗΡ. ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017