Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού)

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική με έμφαση στα Οικονομικά της Γεωργικής Παραγωγής»
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
02/05/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
02/05/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚ. ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
02/05/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό Λειτουργική Ανατομία Φυτών - Ηλεκτρονική Μικροσκ
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
29/03/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
29/03/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
29/03/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
06/03/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
06/03/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση Προκήρυξης με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
22/02/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Α.Ο.Α Προκήρυξη θέσης Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία».
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
25/01/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίμων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. (Π.Δ. 407/1980)

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου προτίθεται να προσλάβει 4 διδάσκοντες με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (βάσει του Π.Δ. 407/1980) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ως εξής:
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μερικής απασχόλησης για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος με τίτλο «Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων» και Κ.Α. 3410
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μερικής απασχόλησης για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος με τίτλο «Διατροφή και Δημόσια Υγεία» και Κ.Α. 3570
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μερικής απασχόλησης για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος με τίτλο «Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων» και Κ.Α. 3560
• Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μερικής απασχόλησης για τις διδακτικές ανάγκες του μαθήματος με τίτλο «Οργανική Χημεία» και Κ.Α. 1390
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
23/01/2018
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γραμματεία Τμήματος Αγροτ. Οικον. & Ανάπτυξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΔ.407/80, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) διδασκόντων του ΠΔ.407/80, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προκειμένου να καλυφθούν αντίστοιχα, διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:

α)«Γεωργική Λογιστική» και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική»
β)«Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ»
γ)«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες».

Οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή,μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2018.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πρόσκληση & Αίτηση

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Ιωάννα Ζορμπά
17/01/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκακαλειεργειών
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
diavgeia.pdf
12/12/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ καθηγητή Α βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μικροβιολογία - Μυκητολογία»
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
6ΛΖΧ46Ψ8Ζ6-6ΒΣ.pdf
30/11/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη προκήρυξη θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων" του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Βασιλική Βουγελέκα
01/09/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοιν. προκηρ. Καθηγητη Α βαθμιδας με γνωστ. αντικ."Μαθηματική Ανάλυση - Γεωμετρία"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
20/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Βασιλική Βουγελέκα
18/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Βασιλική Βουγελέκα
17/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚ. "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΙΟΛΟΓΙΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΝΑΚ. ΠΡΟΚΗΡ. ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
05/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
University of Padova: Open call for academic positions

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
http://www.unipd.it/en/research/talent-research
Προθεσμίας: 20.06.2017

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
01/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Estonian University of Life Sciences: Open call for academic positions

Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο https://www.emu.ee/en/about-the-university/vacancies/
Προθεσμίας: 03.04.2017

Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
06/03/2017

Όλες οι ανακοινώσεις