Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Υ.Δ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Αλεξανδρή, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Valorisation of industrial waste and by-product streams for the extraction of phenolic compounds and the development of bioprocesses for the production and purification of succinic acid” («Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων & παραπροϊόντων για την ανάκτηση εκχυλισμάτων πλούσιων σε φαινολικά συστατικά και την ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την παραγωγή ηλεκτρικού οξέος υψηλής καθαρότητας»). Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 30.06.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
26/06/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Γεώργιου Μπουραζάνη με θέμα: «ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ» και επιβλέποντα τον ομ. Καθηγητή κ. Πέτρο Κερκίδη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-13:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του .ΓΠΑ
Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
26/06/2017
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στο ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Ελένη Ντούνη, Αναπ. Καθηγήτρια, Γ.Π.Α.
- κ. Nικόλαος Κοσμίδης, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.: - Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Γεωργία Διακούδη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Β’ του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Ουρανίας Καραουλάνη, με θέμα: «Συγκριτική γενωμική των μικροσποριδίων της μέλισσας. Εφαρμογή που παρουσιάζει τα σύγχρονα δεδομένα της παρασίτωσης από Nosema των μελισσών στην Ελλάδα».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
Prot50_Parousiasi_Karaoulani.pdf
26/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ κ. ΑΘ. ΡΟΠΟΔΗ_ΤΜΗΜΑ ΕΤΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αθηνά Ροπόδη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Determination of minced meat quality using machine learning” («Εκτίμηση της ποιότητας του κρέατος με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 23.06.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
16/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΜ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου στις 10.00 στην αίθουσα “Κανδαράκης” θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ “Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου”.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
14/06/2017