Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Ιουνίου στις 11.00 στο εργαστήριο Αμπελολογίας θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Αν. Παπαφιλίππου (ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία).

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
08/06/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Κωνσταντίνο Γιαλούρη, Καθηγητής Γ.Π.Α.
- κ. Μανώλη Φλεμετάκη, Αναπ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.: - Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό φοιτητή κο Γεώργιο Παπαηλιού

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή Γεωργίου Παπαηλιού, με θέμα: «Eξόρυξη βιοτεχνολογικών δεδομένων με μεθόδους Βιοπληροφορικής».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
31/05/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Eμμανουήλ Φλεμετάκη, Αναπ. Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α.
- κ. Σταμάτη Ρήγα, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.:
- Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μαρία Μπασδέκη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Μαρίας Μπασδέκη, με θέμα: «Μελέτη της συνδυαστικής λυτικής δράσης βαλτηριοφάγων σε βακτήρια του γένους Vibrio».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
28/05/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Ιλιάδα Λάππα, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Control of ochratoxin A production of Aspergillus carbonarius isolates from Greek grapes through gene expression studies under different ecophysiological factors” («Έλεγχος της παραγωγής ωχρατοξίνης Α σε στελέχη Aspergillus carbonarius από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών μέσω μελέτης της γονιδιακής έκφρασης υπό την επίδραση διαφορετικών οικοφυσιολογικών παραγόντων»). Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 29.05.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
24/05/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 10.30 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας (υπόγειο κτηρίου Βεϊνόγλου), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Αρ. Χατζηχαραλάμπους (ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία).

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
23/05/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Κωνσταντίνο Γιαλούρη, Καθηγητής Γ.Π.Α.
- κ. Μανώλη Φλεμετάκη, Αναπ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.:
- Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό φοιτητή κο Γεώργιο Παπαηλιού

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή Γεωργίου Παπαηλιού, με θέμα: «Ανάλυση βιολογικού συστήματος μεγάλου όγκου δεδομένων και επίλυση προβλήματος εντός αυτού με την χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
16/05/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Την Τρίτη 29 Μαΐου στις 10.00 στην αίθουσα "Ι. Κανδαράκης" θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών του ΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
11/05/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗς ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10 Μαΐου στις 12.00 στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας (υπόγειο κτηρίου Βεϊνόγλου), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης της κ. Ελ. Βαλιάντζα (ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία).

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
03/05/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΟΥΓΙΟΥ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παναγιώτα Μουγιου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση του γραμμικού μοντέλου των MALICKI AND WALCZAK για την πρόβλεψη της αλατότητας σε εδάφη της περιοχής Δύστου Ευβοίας με την βοήθεια δεδομένων διηλεκτρικών αισθητήρων» (Επιβλέπων: Γ. Κάργας Αν. Καθηγητής) την Τετάρτη 2 Μαίου και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Υψηλής Τεχνολογίας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
26/04/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30 Απριλίου στις 10.10 στην Αίθουσα Ι. Κανδαράκης, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
25/04/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΝΕΣΤΩΡ-ΛΟΥΓΚΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Νέστωρ-Λούγκος Πανταζόπουλος θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Χωρική ανάλυση Δεδομενων ψεκασμού σε δενδρώδεις καλλιέργειες» (Επιβλέπων: Σ. Φουντάς, Επ. Καθηγητής) την Δευτέρα 30 Απριλίου και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Β’ του ΠΜΣ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
24/04/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΤΕΡΑ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Δημήτριος Στατεράς θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «ΧΩΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ UAV», με επιβλέποντα τον Επ. Καθηγητή κ. Δ. Καλύβα, την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Ερευνητικής Μονάδας ΓΠΣ (GIS) του ΓΠΑ στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
20/04/2018
Δ.Μ.Π.Σ. "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης

Σας γνωρίζουμε ότι, τη Δευτέρα 23/04/2018 και ώρα 13:00 μμ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνελεύσεων του κτιρίου Δημακοπούλου, η εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης της φοιτήτριας κας Κωτσάκη Πασχαλιάς, με θέμα: «Μέθοδοι ανίχνευσης αντιβιοτικών ουσιών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης».
Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής Ιωάννης Μπόσης (επιβλέπων), Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, Λέκτορας Μιχαήλ Γκολιομύτης.
Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αν. Καθηγητής
Θ. Μασούρας

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
18/04/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στις 13.00 στην αίθουσα μεταπτυχιακών του εργαστηρίου Γαλακτοκομίας θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης της κ. Μ.Ι. Ξενιά του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
27/03/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στο πλαίσιο του ΠΜΣ "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Δήμητρα Μηλιώνη, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
- κ. Σταμάτης Ρήγας, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.: - Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό φοιτητή κο Θανάση Μπαλτζή

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή Θανάση Μπαλτζή, με θέμα: «Ανάλυση του εναλλακτικού ματίσματος από δεδομένα RNA-seq στο μετάλλαγμα lefkothea του φυτού Arabidopsis».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
Prot29_Parousiasi Baltzis.pdf
23/03/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στο πλαίσιο του ΠΜΣ "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Eλένη Ντούνη, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α.
- κ. Βασιλική Κουμάντου, Λέκτορας Γ.Π.Α.

Κοιν.:
- Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό φοιτητή κο Ιπποκράτη Λυγίζο

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Β’ κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης του μεταπτυχιακού φοιτητή Ιπποκράτη Λυγίζου, με θέμα: «Μελέτη της έλλειψης της πρωτεΐνης SLC25A46 στο νευρικό σύστημα του ποντικιού».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
23/03/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ Μ.Φ. ΜΑΡΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μαρία Φραγκίσκου θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων στην Χαρτογραφία» (Επιβλέπων: Ι. Παπαδοπεράκης Αν. Καθηγητής) την Παρασκευή 30 Μαρτίου στις 14:00 στην Αίθουσα των Μαθηματικών στο κτίριο Ρουσόπουλου.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
23/03/2018
Π.Μ.Σ. "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"
Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» στην αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Γεωργία Παπαϊωάννου
Διοικητική Υποστήριξη
ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός
τηλ/φαξ 210529 4776
e-mail: mba @aua.gr
web site: www.mba.aua.gr

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
MBA Agricultural University of Athens
22+23-03-2018.docx
16/03/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΜ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 11.30 στην αίθουσα “Ι. Κανδαράκης” θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης του κ. Π. Μουστάκα, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
15/03/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, στις 09.30 στην Αίθουσα "Ι. Κανδαράκης" θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Μελετών του ΠΜΣ "Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου".

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
23/02/2018
Π.Μ.Σ. "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"
Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"

Σας ενημερώνουμε ότι την ότι την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» στην αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Γεωργία Παπαϊωάννου
Διοικητική Υποστήριξη
ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός
τηλ/φαξ 210529 4776
e-mail: mba @aua.gr
web site: www.mba.aua.gr

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
MBA Agricultural University of Athens
15-2-2018.docx
13/02/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Σταμάτη Ρήγα, Επίκ. Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α.
- κα. ΄Αννα Κούρτη, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α

Κοιν.:
- Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Κατερίνα Ντούτσουλη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του Εργ. Μοριακής Βιολογίας του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Αικατερίνης Ντούτσουλη, με θέμα: «Λειτουργία της πρωτεΐνης LEFKOTHEA απουσία του καρβόξυ-τελικού άκρου».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
06/02/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Χρυσάνθη Πατεράκη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Bioprocess development and transcriptomic analysis for succinic acid production via fermentation using waste streams from the pulp and paper industry” («Ανάπτυξη βιοδιεργασιών και μεταγραφομική ανάλυση για την παραγωγή ηλεκτρικού οξέος μέσω μικροβιακών ζυμώσεων με χρήση αποβλήτων από βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής χαρτιού»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 09.02.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
06/02/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΘΑΝΗ

Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής Χρήστος Μπεθάνης θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Υδρογεωλογική- Περιβαλλοντική Ερευνα Υπόγειων Υδροφορέων Λεκάνης Κερατέας" (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
26/01/2018
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Κου Αγγελου Παλληκαράκη με θέμα: «Quternary multi-proxy analysis of the paleoenviroment, paleogeography and active tectonics of the Corinth Isthmus, Greece» θα πραγματοποιηθεί στην βιβλιοθήκη του ΓΠΑ στις 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
18/12/2017

Όλες οι ανακοινώσεις