Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ακαδημαϊκά θέματα)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ για το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα διεξαχθεί στον Αμπελώνα, την Δευτέρα , 23/10/2017, ώρα: 9:30.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
20/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έναρξη των Εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Φυσιολογία Καταπονήσεων του 5ου Εξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 24–10–2017 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημοσθένης Νικολόπουλος
stressphysiology.docx
16/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για τη θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Γαλακτοκομία" του 5ου εξαμήνου, ότι την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, η θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του Τμήματος ΕΤΔΑ, θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ., στην αίθουσα "Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ".

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
13/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι _ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Ζωίδου
10/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι (535)_ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαστηριακών ασκήσεων (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) του μαθήματος Τεχνολογίας Ζωικών προϊόντων (ΤΖΠΥ)
Ακαδημαϊκό έτος: 2017-18

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Ζωίδου
10/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστηριακές ασκήσεις στις ΑΡΧΕΣ ΓΕΝ.ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ για τους φοιτητές Βιοτεχνολογίας

Λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης αίθουσας για το σύνολο των φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (116 άτομα) η μόνη λύση που βρέθηκε είναι να μεταθέσουμε τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων από την Πέμπτη σε Δευτέρα από 8.20 έως 9.30 πμ στο αμφιθέατρο Νιαβή. Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα.
Από το εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)», που αφορούν το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Κάθε εργαστηριακή άσκηση θα γίνεται την 1η εβδομάδα στους φοιτητές από Αβραμίδου έως και Παπαήλιου (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1, ΑΦΠ&ΓΜ2, ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4) και την επόμενη εβδομάδα στους φοιτητές από Παπάς έως και Ψυρούκης (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ5 και ΑΦΠ&ΓΜ6). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου. Έναρξη Πέμπτη 19/10/2017.
Τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

1η εβδομάδα(Πέμπτη 19/10/2017)

14:30 - 16:30
Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1 και ΑΦΠ&ΓΜ2 (Οι φοιτητές από ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ έως και ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ).

16:30 - 18:30
Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4 (Οι φοιτητές από ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ έως και ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ).

2η εβδομάδα(επόμενη Πέμπτη 26/10/2017):

1

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)», που αφορούν το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Κάθε εργαστηριακή άσκηση θα γίνεται την 1η εβδομάδα στους φοιτητές από Αλεξιάδης έως και Παπαϊωάννου (τα τμήματα ΑΟΑ1, ΑΟΑ2, ΑΟΑ3 και ΑΟΑ4 )και την επόμενη εβδομάδα στους φοιτητές από Παπαντώνη έως και Χρονοπούλου (τα τμήματα ΑΟΑ5 και ΑΟΑ6,). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου. Έναρξη Δευτέρα 16/10/2017.
Τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

1η εβδομάδα (Δευτέρα 16/10/2017):

12:30 - 14:30
Τα τμήματα ΑΟΑ1 και ΑΟΑ2 (Οι φοιτητές από ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ έως και ΚΟΝΤΑΞΗΣ.)

14:30 - 16:30
Τα τμήματα ΑΟΑ3 και ΑΟΑ4 (Οι φοιτητές από ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ έως και ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ.)

2η εβδομάδα(επόμενη Δευτέρα 23/10/2017):

12:30 - 14:30
Τα τμήματα ΑΟΑ5 κα

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
09/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017)

Η Θεωρία του μαθήματος ΕΙΔΙΚA ΘΕΜΑΤΑ (ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ) του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται από την Τρίτη, 10/10/2017 και ώρα: 11:30, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Αμπελολογίας.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
09/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
πρόγραμμα εργαστηρίων για φοιτητές 1ου εξαμήνου ΕΖΠΥ στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
08/10/2017
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Ενζυμικής Τεχνολογίας
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του
Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας
θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 11.30 – 13.15 στις δύο Αίθουσες Εργαστηρίων του 2ου ορόφου του κτιρίου Χασιώτη.

Καλούνται να προσέλθουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ως εξής:

Την Πέμπτη 12-10-17 από ΚHALFOUN Μustapha έως και ΜΠΕΚΙΑΡΙ Δημήτριος.

Την Πέμπτη 19-10-17 από ΜΠΟΖΙΚΑ Ναταλία έως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μαριάννα.

Εκ του Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Παππά
08/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΖΠΥ

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων Ζωοτεχνίας βρίσκεται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο για όλο το εξάμηνο και για όλα τα τμήματα. Επίσης μπορείτε να βρείτε στον χάρτη τον τόπο διεξαγωγής του κάθε εργαστηρίου.

Παρακαλείσθε να τηρείτε την κατανομή των τμημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μικρού αριθμού των εργαστηρίων (3) θα πρέπει να έχετε παρουσίες σε όλα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε ένα εργαστήριο συνεννοηθείτε με τους διδάσκοντες για δυνατότητα αναπλήρωσης.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλες και όλους!

Ακαδημαϊκά θέματα
Αριάδνη Λουκία Χάγερ
07/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Οινολογίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι»

Το εργαστήριο του μαθήματος ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι ξεκινάει αυτή την Τετάρτη 11/10.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής (ώρες - αίθουσες - τμήματα) της πρώτης εργαστηριακής άσκησης με τίτλο «Προσδιορισμός σακχάρων σε γλεύκος με αραιομετρία και διαθλασιμετρία» και «Μέτρηση ολικής κι ενεργής οξύτητας» βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ακαδημαϊκά θέματα
Νίκη Προξενιά
05/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Οινολογίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ»

Το εργαστήριο του μαθήματος ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ξεκινάει αυτή την Τρίτη 10/10. Οι ανακοινώσεις για τα τμήματα και τις ώρες που θα διεξάγονται οι ασκήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ, καθώς και έξω από το γραφείο του κου Κοτσερίδη στο ισόγειο του κτιρίου Χασιώτη. Οι εργαστηριακές αίθουσες Α και Β, στις οποίες θα γίνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις, βρίσκονται επίσης στο ισόγειο του κτιρίου Χασιώτη. Το πρόγραμμα εργαστηρίων (τμήματα - αίθουσες - ασκήσεις) για τις τέσσερις επόμενες ασκήσεις βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ακαδημαϊκά θέματα
Νίκη Προξενιά
05/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του Μαθήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ θα διεξαχθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α & Β στον 1ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημοσθένης Νικολόπουλος
ANATOMY.pdf
04/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ (Ανατομία Φυτών)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του Μαθήματος ΒΟΤΑΝΙΚΗ (Ανατομία-Συστηματική Φυτών) για τους φοιτητές του 1ου εξαμήνου των Τμημάτων ΑΦΜ&ΓΜ και ΑΟΑ θα διεξαχθούν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α & Β στον 1ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημοσθένης Νικολόπουλος
BOT.pdf
04/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις της Φυσιολογίας Φυτών 3ου Εξαμήνου ΕΦΠ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου και θα διεξάγονται σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημοσθένης Νικολόπουλος
physiology.pdf
04/10/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Οι παραδόσεις του Μαθήματος "Οικονομικά των Θεσμών"

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Οικονομικά των Θεσμών", για το 5ο Εξάμηνο Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρχίζουν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.
Διδάσκων: Γιώργος Αλεξόπουλος, Δρ. Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομικής των Θεσμών, Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος ΑΟΑ του ΓΠΑ.

Ακαδημαϊκά θέματα
Παύλος Καρανικόλας
03/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ" του 5ου εξαμήνου
Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
02/10/2017
Εργ. Γενετικής
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
ΘΕΩΡΙΑ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
Δευτέρα 11.30- 14.15μμ: Αμφιθέατρo Κουτσομητόπουλου
Έναρξη: Δευτέρα 2/10/2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Έναρξη: 10/10/2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦYTIKHΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1ο εξάμηνο)
Αμφιθέατρο Νιαβή, Ημέρα: Τρίτη
Τμήμα Α, Επώνυμα Α-Λ: 14.30-16.15μμ (από 10/10/2017 έως και 7/11/2017), 16.15-18.00μμ (από 14/11/2017 έως τέλος)
Τμήμα Β, Επώνυμα M-Ω: 16.15-18.00μμ (από 10/10/2017 έως και 7/11/2017), 14.30-16.15μμ (από 14/11/2017 έως τέλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (1ο εξάμηνο)
Αμφιθέατρο: Καλαϊσάκη, Ημέρα: Τετάρτη, 14.30-16.15μμ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (3ο εξάμηνο)
Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου, Ημέρα: Τρίτη
14.30-16.15μμ (από 10/10/2017 έως και 7/11/2017), 16.15-18.00μμ (από 14/11/2017 έως τέλος)

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (3ο εξάμηνο)
Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου, Ημέρα: Τρίτη
16.15-18.00μμ (από 10/10/2017 έως και 7/11/2017), 14.30-16.15μμ (από 14/11/2017 έως τέλος)

Ακαδημαϊκά θέματα
Ελένη Ντούνη
29/09/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος “Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων”,

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 5ου και 9ου εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ότι οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος “Χλωρίδα και Βλάστηση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων”, θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος).

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
28/09/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γενικής Χημείας
Έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθ. "Γενική & Ανόργανη Χημεία" 1ου εξαμήνου για τα τμήματα ΕΤΔΑ, Β, ΕΦΠ και ΑΦΠ
Ακαδημαϊκά θέματα
Αναστασία Μίχου
27/09/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
“Βιοποικιλότητα Φυτών & Γεωπονία”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Ε.Φ.Π., ότι η έναρξη των παραδόσεων της θεωρίας του μαθήματος “Βιοποικιλότητα Φυτών & Γεωπονία” θα γίνει την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος).

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
26/09/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διεξάγουμε έρευνες που απευθύνονται σε φοιτητές του πανεπιστημίου μας, σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις έρευνες αυτές καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε περιβάλλον υπολογιστών γι'αυτό και πολλές φορές οι έρευνες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος. Για την συμμετοχή σας δίνεται χρηματική αμοιβή σε μετρητά.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες απαιτείται πρώτα η εγγραφή σας στην ακόλουθη πλατφόρμα: http://aoatools.aua.gr/expeconlab/public/index.php?language=el

Η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ΔΕΝ είναι δεσμευτική. Οι ώρες και ημέρες συμμετοχής σας καθορίζονται με νεώτερη ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο αφού εσείς επιλέξετε να συμμετέχετε στην έρευνα.

Παρακαλώ προωθήστε το μήνυμα αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με εκτίμηση,
Α. Δριχούτης
Επικ. Καθηγητής
τμήμα

Ακαδημαϊκά θέματα
Ανδρέας Δριχούτης
20/10/2016