Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ακαδημαϊκά θέματα)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τα χλωρά κλαδέματα των γραμμών τους καθώς και τον καθαρισμό τους από τα ζιζάνια οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως 20 Ιουλίου 2017.
Παράταση δεν θα δοθεί.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
22/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
ΕΠ & ΔΑ ---- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Η εξέταση των μαθημάτων και των εργαστηρίων
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,
ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
θα γίνει στις 4/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-13:00 στο κτίριο Χασιώτη, αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων

Ακαδημαϊκά θέματα
Ουρανία Καλαντζή
08/06/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εξετάσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος "Γενικής & Ανόργανης Χημείας" - επί πτυχίω φοιτητές

Οι εξετάσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος "Γενικής & Ανόργανης Χημείας" για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Ε.Ζ.Π.&Υ. θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14-06-2017 και ώρα 17.00 μ.μ μαζί με την θεωρία του μαθήματος στο Αµφιθέατρο Σίδερι.

Ακαδημαϊκά θέματα
Σοφία Κουλοχέρη
08/06/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εξετάσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων μαθήματος "Στοιχεία Οργανικής Χημείας" του 1ου εξαμήνου

Οι εξετάσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος "Στοιχεία Οργανικής Χημείας" του 1ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Ε.Ζ.Π.&Υ. θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 12-06-2017 και ώρα 17.00 μ.μ μαζί με την θεωρία του μαθήματος στα Αμφιθέατρα Κουτσοµητόπουλου & Νιαβή.

Ακαδημαϊκά θέματα
Σοφία Κουλοχέρη
08/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" του 6ου εξαμήνου σπουδών

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων του 6ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 03-07-2017 και ώρα 14.00 μ.μ μαζί με την θεωρία του μαθήματος στο Αμφιθέατρο Σίδερι.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστηριακές εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" του 8ου εξαμήνου σπουδών

Οι εργαστηριακές εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" του 8ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 06-07-2017 και ώρα 11.00 π.μ μαζί με την θεωρία του μαθήματος στο Α’ Αμφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
07/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τετάρτη 07/06/2017
10:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. Αμπελώνας Εργαστηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

Τρίτη 13/06/2017
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 11:00π.μ. – Αμφ. Κουτσομητόπουλου & Νιαβή
ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΜΟΝΟ) 2:00μ.μ. – Αμφ. Κουτσομητόπουλου & Νιαβή

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

Πέμπτη 06/07/2017
8:00 π.μ. – Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

Πέμπτη 06/07/2017
11:00 π.μ. – Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου) ΘΕΩΡΙΑ*

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ*

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ) Θ. *

Δευτέρα 03/07/2017 10:00 μ.μ. - Αίθουσα Εργ. Αμπελολογίας

* ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
02/06/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εξετάσεις μαθήματος και εργαστηρίου «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του 9ου εξαμήνου

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’ 9ου εξαμήνου

θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 Ώρα 2-5 μ.μ.

στο αμφιθέατρο Καλαϊσάκη

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Ζωίδου
02/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων (1200-επί πτυχίω)
Ακαδημαϊκά θέματα
Χρυσαυγή Γαρδέλη
ΜΑΤ_1200_ΙΟΥΝ_2017(1).pdf
01/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου του μαθήματος Χημεία Τροφίμων (3390)
Ακαδημαϊκά θέματα
Χρυσαυγή Γαρδέλη
01/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Εξετάσεις θεωρίας και εργαστηρίου Χημεία Τροφίμων ΙΙ
Ακαδημαϊκά θέματα
Χρυσαυγή Γαρδέλη
01/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Εξετάσεις Ιουνίου 2017 επί πτυχίω του μαθήματος ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (2885) για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 6/7/2017 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Αίθ. Νο 38, Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος).

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Αθανάσιος Καμούτσης
30/05/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Εξετάσεις Ιουνίου 2017 επί πτυχίω για το μάθημα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Α' εξαμ., παλαιό πρόγραμμα σπουδών)

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (2830) για τους φοιτητές επί πτυχίω όλων των τμημάτων (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) θα διεξαχθούν την Πέμπτη 6/7/2017 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας (Αίθ. Νο 38, Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος).

Από το Εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Αθανάσιος Καμούτσης
30/05/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Παράδοση εργασίων στα "Κηποτεχνικά Έργα" και "Αρχιτεκτονική Τοπίου"

Αθήνα, 30/5/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του 9ου Εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, πως η παράδοση του συνόλου των εργασιών των μαθημάτων «Κηποτεχνικά Έργα» και «Αρχιτεκτονική Τοπίου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Εκ του Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Νικόλαος Ντούλας
30/05/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις του Μαθήματος "Στοιχεία Ανθοκομίας"

Αθήνα, 30/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (7ο εξ ΑΟΑ-επί πτυχίω), θα διεξαχθούν την Παρασκευή 9/6/2017, στις 9.30-11.00, στην αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου (1ος όροφος).

Οι εξετάσεις Θεωρίας, θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30/6/2017, στις 14.00-17.00. στο Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου & Νιαβή, μαζί με την Ανθοκομία Ι (ΕΦΠ).

Ακαδημαϊκά θέματα
Νικόλαος Ντούλας
30/05/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
23/05/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Eξετάσεις Εργαστηρίου του Μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (3320)

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
BIOXHMEIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3320)
2o Εξάμηνο

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του Μαθήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ θα γίνουν την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στις 11:30 π.μ. στις αίθουσες του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ουρανία Αναστασίου
23/05/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων (Ecological Data Analysis - EcoDAR2017)

Η Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών διοργανώνουν, για τέταρτη φορά, Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων (Ecological Data Analysis - EcoDAR2017). Φέτος, το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη, στο διάστημα 10-15 Ιουλίου, 2017. Το Θερινό Σχολείο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν την 5η Μαΐου 2017. Λεπτομέρειες, σχετιζόμενες με την οργάνωσή του και τις σχετικές διαδικασίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου: https://summer-schools.aegean.gr/EcoDAR2017

Για οποιοδήποτε πληροφορία παρακαλώ απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Θ.Σ.: ecodar2017@aegean.gr

Ακαδημαϊκά θέματα
Έφη Τσακαλίδου
30/03/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διεξάγουμε έρευνες που απευθύνονται σε φοιτητές του πανεπιστημίου μας, σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις έρευνες αυτές καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε περιβάλλον υπολογιστών γι'αυτό και πολλές φορές οι έρευνες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος. Για την συμμετοχή σας δίνεται χρηματική αμοιβή σε μετρητά.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες απαιτείται πρώτα η εγγραφή σας στην ακόλουθη πλατφόρμα: http://aoatools.aua.gr/expeconlab/public/index.php?language=el

Η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ΔΕΝ είναι δεσμευτική. Οι ώρες και ημέρες συμμετοχής σας καθορίζονται με νεώτερη ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο αφού εσείς επιλέξετε να συμμετέχετε στην έρευνα.

Παρακαλώ προωθήστε το μήνυμα αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με εκτίμηση,
Α. Δριχούτης
Επικ. Καθηγητής
τμήμα

Ακαδημαϊκά θέματα
Ανδρέας Δριχούτης
20/10/2016
ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ

Χάθηκε εξωτερικός σκληρός δίσκος με αρχεία.
Παρακαλείται όποιος τον βει να επικοινωνήσει με τον κ. Σαϊτάνη
στα κινητά τηλέφωνα 6972072860 // 6974869804 ή/και στο email saitanis@aua.gr
Δίνεται σημαντική ΑΜΟΙΒΗ

Κ. Σαϊτάνης

Ακαδημαϊκά θέματα
Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
18/06/2016