Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ακαδημαϊκά θέματα)

Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Μαρία Γεωργιάδου
07/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2017-2018

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2017-2018» (ΟΠΣ: 5008939, Κωδ. ΕΛΚΕ: 90.0001) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Επιστ. Υπεύθ. τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή και Αναπλ. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ακαδημαϊκά θέματα
Διαχειριστής
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" του 7ου Εξαμήνου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις (το πρακτικό μέρος) του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" του 7ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29-08-2017 και ώρα 13:00 στο χώρο του εργαστηρίου (υπόγειο κτηρίου Χασιώτη). Θα πρέπει να τονιστεί ότι όσοι φοιτητές παρελθόντων ετών έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος της εξέτασης δε χρειάζεται να το επαναλάβουν.
Το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου θα εξεταστεί μαζί με την θεωρία του μαθήματος στην Τρίτη 29-08-2017 και ώρα 14:00-17:00 στο Αμφιθέατρο Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" του 8ου εξαμήνου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (θεωρία και εργαστήριο) του 8ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 11:00-14:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου (ισόγειο κτηρίου Χασιώτη)

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" του 6ου Εξαμήνου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 6ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 01-09-2017 και ώρα 08:00-11:00 στο αμφιθέατρο Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" 3ου εξαμήνου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 3ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 05-09-2017 και ώρα 11:00-14:00 στο Α', Β' και Γ' Αμφιθέατρο κάτω από το Αμφ. Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" 3ου εξαμήνου - Τμήμα Βιοτεχνολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 3ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 08:00-11:00 στο αμφιθέατρο Φραγκόπουλου.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Σύλλογος Φοιτητών
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΜΒΡΙΟΥ

Το μάθημα της Αγροτικής Πολιτικής (141) 8ου εξαμήνου για τους φοιτητές των τμημάτων ΑΟΑ και ΕΦΠ θα εξεταστεί την Τετάρτη 27/09 στο Αμφ. Σίδερη 5-7 αντί στις 29/09 11-2 στο Αμφ. Σίδερη όπως έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017.
Ο Διδάσκων
Σ. Κλωνάρης

Ακαδημαϊκά θέματα
Στάθης Κλωνάρης
24/07/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου
Σύλλογος Φοιτητών
ΠΟΣΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Όσον αφορά την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου, τα μαθήματα: "Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης" (1210) του 7ου εξαμήνου (παλαιό πρόγραμμα), και το μάθημα "Ποσοτικές Μέθοδοι" (3700) (νέο πρόγραμμα) θα εξεταστούν και τα δύο συγχρόνως την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 05/09, και ώρα 9-11 στο Αμφ. Σίδερη και τις αίθουσες Α, Β και Γ κάτω από το Αμφ. Σίδερη
Ο Διδάσκων
Σ. Κλωνάρης

Ακαδημαϊκά θέματα
Στάθης Κλωνάρης
24/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (V. vinifera L.)
Α/Α
1 ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ
2 ΑΘΗΡΙ
3 ΑΣΥΡΤΙΚΟ
4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
5 ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
6 ΛΗΜΝΙΟ
7 ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
8 ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ
9 ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
10 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
11 ΡΑΖΑΚΙ
12 ΡΟΔΙΤΗΣ
13 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
14 ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
15 CABERNET SAUVIGNON
16 CHARDONNAY
17 MERLOT

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
Α/Α
1 1103 PAULSEN
2 140 RUGGERI
3 41B
4 110 RICHTER
5 RUPESTRIS DU LOT
6 SO4

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
24/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28/09/2017

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

Τετάρτη 30/08/2017
8 π.μ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τετάρτη 30/08/2017
11 π.μ. - ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πέμπτη 28/09/2017
10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Αμπελώνας Εργαστηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

Πέμπτη 28/09/2017
2 μ.μ.- ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ε.Φ.Π. Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή
5 μ.μ. - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
( Ε.ΤΔ.Α., Α.ΟΑ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) Αμφ. Κουτσομητόπ. και Νιαβή

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου) ΘΕΩΡΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ) Θ.

Δευτέρα 25/09/2017
11:00μ.μ.- Αίθουσα Εργ. Αμπελολογίας

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
24/07/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διεξάγουμε έρευνες που απευθύνονται σε φοιτητές του πανεπιστημίου μας, σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις έρευνες αυτές καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε περιβάλλον υπολογιστών γι'αυτό και πολλές φορές οι έρευνες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος. Για την συμμετοχή σας δίνεται χρηματική αμοιβή σε μετρητά.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες απαιτείται πρώτα η εγγραφή σας στην ακόλουθη πλατφόρμα: http://aoatools.aua.gr/expeconlab/public/index.php?language=el

Η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ΔΕΝ είναι δεσμευτική. Οι ώρες και ημέρες συμμετοχής σας καθορίζονται με νεώτερη ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο αφού εσείς επιλέξετε να συμμετέχετε στην έρευνα.

Παρακαλώ προωθήστε το μήνυμα αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με εκτίμηση,
Α. Δριχούτης
Επικ. Καθηγητής
τμήμα

Ακαδημαϊκά θέματα
Ανδρέας Δριχούτης
20/10/2016
ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ

Χάθηκε εξωτερικός σκληρός δίσκος με αρχεία.
Παρακαλείται όποιος τον βει να επικοινωνήσει με τον κ. Σαϊτάνη
στα κινητά τηλέφωνα 6972072860 // 6974869804 ή/και στο email saitanis@aua.gr
Δίνεται σημαντική ΑΜΟΙΒΗ

Κ. Σαϊτάνης

Ακαδημαϊκά θέματα
Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
18/06/2016