Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ακαδημαϊκά θέματα)

Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Ενζυμικής Τεχνολογίας
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ (ΒΙΟ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΖΥΜΙΚΗ (ΒΙΟ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ύλη εξετάσεων 2019, βάσει των παραδόσεων 2018 και του βιβλίου (3η αναθεωρημένη έκδοση):
κεφάλαιο 4 (ΟΧΙ ενότητες 4.10 και 4.11),
κεφάλαιο 5 (ΟΧΙ τα Σχήματα 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13 και το κείμενο που αφορά σε αυτά, ΟΧΙ ενότητες 5.3.5 και 5.4),
κεφάλαιο 6 (από την ενότητα 6.1.2 ΟΧΙ τα Σχήματα 6.4-6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19 και το κείμενο που αφορά σε αυτά),
κεφάλαιο 7 (ενότητες 7.1, 7.4, 7.5),
κεφάλαιο 9 (ΟΧΙ ενότητες 9.3.2, 9.4.2, 9.4.4, 9.5.2),
κεφάλαιο 10 (ενότητες 10.1, 10.3),
κεφάλαιο 14 (ολόκληρο).

Ακαδημαϊκά θέματα
Ιωάννης Κλώνης
02/06/2018
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Συμμετοχή σε έρευνες με χρηματική αμοιβή

Αγαπητέ φοιτητή/τρια,

στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης διεξάγουμε έρευνες που απευθύνονται σε φοιτητές του πανεπιστημίου μας, σε φοιτητές άλλων πανεπιστημίων αλλά και σε άτομα του γενικού πληθυσμού.

Στις έρευνες αυτές καλείστε συνήθως να απαντήσετε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο σε περιβάλλον υπολογιστών γι'αυτό και πολλές φορές οι έρευνες πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ του τμήματος. Για την συμμετοχή σας δίνεται χρηματική αμοιβή σε μετρητά.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις έρευνες απαιτείται πρώτα η εγγραφή σας στην ακόλουθη πλατφόρμα: http://aoatools.aua.gr/expeconlab/public/index.php?language=el

Η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ΔΕΝ είναι δεσμευτική. Οι ώρες και ημέρες συμμετοχής σας καθορίζονται με νεώτερη ηλεκτρονική επικοινωνία και μόνο αφού εσείς επιλέξετε να συμμετέχετε στην έρευνα.

Παρακαλώ προωθήστε το μήνυμα αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με εκτίμηση,
Α. Δριχούτης
Επικ. Καθηγητής
τμήμα

Ακαδημαϊκά θέματα
Ανδρέας Δριχούτης
20/10/2016