Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού
Aμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης

Το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού ανακοινώνει σε αποφοίτους και τελειόφοιτους του ΓΠΑ και άλλων Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Καθηγήτρια κ. Μπεμπέλη.

Προκηρύξεις θέσεων
Πηνελόπη Μπεμπέλη
26/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Πρόσληψη διδασκόντων (βάσει του ΠΔ 407/80) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
30/05/2017