Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων)

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

"Ανακοίνωση-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"

Προκηρύξεις θέσεων
Κατερίνα Γαλανοπούλου
08/06/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Διαβιβάζεται η υπ'αριθμ. Π23ΚΑΣ-29054 προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:"Προκήρυξη για την πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 611/Γ'/29.05.2018.

Προκηρύξεις θέσεων
Κατερίνα Γαλανοπούλου
07/06/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 21 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
3400-25,04,2018.pdf
26/04/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή υποψηφιοτήτων Ελλήνων εμπειρογνωμόνων για συμμετοχή στη "δεξαμενή" εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
3367-25,04,2018.pdf
26/04/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ¨Λαχανοκομία"
Προκηρύξεις θέσεων
Αναστασία Βατουσιάδη
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ.pdf
29/03/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
1207-07.02.2018.pdf
08/02/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
1206-07.02.2018.pdf
08/02/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
1203-07,02,2018.pdf
08/02/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
1204-07.02.2018.pdf
08/02/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Προκηρύξεις θέσεων
Παναγιώτα Σούντα
1202-07.02.2018.pdf
08/02/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Προκηρύξεις θέσεων
Ειρήνη Κατσαρού
06/02/2018
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ προκηρύσσει μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα χωρίς χρηματική αμοιβή.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στον καθηγητή κ. Γ.Ι. Νυχά (gjn@aua.gr).

Αίτησεις υποβάλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου Χασιώτη (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00).

Προκηρύξεις θέσεων
21/09/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Κηπευτικών Καλλιεργειών
Αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ανακοινώνει σε απόφοιτους του ΓΠΑ ή άλλων γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο με αντικείμενο σχετικό με την βιολογική αζωτοδέσμευση σε καλλιέργεια νωπού φασολιού. Το παραπάνω ερευνητικό αντικείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020 με τίτλο: TRUE: Transition paths to sustainable legume based systems in Europe. H αμοιβή ανέρχεται σε 700 € το μήνα για συνολική διάρκεια 3 ετών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Δημήτριο Σάββα.

Προκηρύξεις θέσεων
Ανδρέας Ροπόκης
873.docx
29/08/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού

Παρακαλώ, δείτε το συνημμένο που αφορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην "Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
29/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού
Aμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης

Το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού ανακοινώνει σε αποφοίτους και τελειόφοιτους του ΓΠΑ και άλλων Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Καθηγήτρια κ. Μπεμπέλη.

Προκηρύξεις θέσεων
Πηνελόπη Μπεμπέλη
26/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
17/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσης Accounting Assistant

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση προκήρυξης θέσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Κοινοπραξία "Fusion for Energy".

Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
17/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προκήρυξη μιας κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, στο πεδίο της Διοίκησης και Οικονομίας Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
10/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών

Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
05/07/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσεων στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας

Σας κοινοποιούμε προκήρυξη θέσεων της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβετε γνώση.

Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
30/06/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης
Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
12/06/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Πρόσληψη διδασκόντων (βάσει του ΠΔ 407/80) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
30/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
Προκηρύξεις θέσεων
Μαρία Χάσκαρη
75ΨΚ46914Υ-Ρ35.pdf
12/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Προκηρύξεις θέσεων
Μαρία Χάσκαρη
7ΣΞΝ4653ΠΣ-ΖΘ9.pdf
04/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύξεις θέσεων
Μαρία Χάσκαρη
AEI ΠΕΙΡΑΙΑ.pdf
04/05/2017

Όλες οι ανακοινώσεις