Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων)

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Πρόσληψη διδασκόντων (βάσει του ΠΔ 407/80) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προκηρύξεις θέσεων
Βασιλική Βουγελέκα
30/05/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (χωρίς χρηματική αμοιβή) στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία Τροφίμων".

Αποστολή Βιογραφικών στον Καθηγητή κ. Γ.Ι. Νυχά: gjn@aua.gr

Προκηρύξεις θέσεων
06/04/2017