Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις θέσεων)

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ προκηρύσσει μία θέση Υποψήφιου Διδάκτορα χωρίς χρηματική αμοιβή.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στον καθηγητή κ. Γ.Ι. Νυχά (gjn@aua.gr).

Αίτησεις υποβάλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου Χασιώτη (Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00).

Προκηρύξεις θέσεων
21/09/2017