Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ) 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ"

Καλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου να παρακολουθήσουν το τελευταίο εργαστήριο "Ειδική Φυτοπαθολογία (Ασθένειες Καρποφόρων δέντρων και Αμπέλου)" την Παρασκευή 08-06-2018 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α, Β.

Αίθουσα Α'
8.30-10.15 Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
(ΑΓΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ-ΚΑΝΤΗΛΑΦΤΗ) -
Αίθουσα Α'
10.30-12.15 Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
(ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΔΗ-ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ)
Αίθουσα Β'
Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
(ΜΠΑΡΚΟΛΙΑΣ-ΨΑΡΡΑ)

Εκ του Εργαστηρίου

Ισχύει έως: 
18/06/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Σύλλογος Φοιτητών