Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ)

Ανακοινώνεται ότι η εξάσκηση των φοιτητών στo αντικείμενo των εμβολιασμών (επαναληπτικό) θα γίνει στον Αμπελώνα, για όλα τα Τμήματα και όσους φοιτητές παλαιοτέρων ετών ενδιαφέρονται, την Τετάρτη, 30-05-2018, ως εξής:

12:30 - 13:15: Τ.Ε.Φ.Π. ( 6 & 8 Εξάμηνο)

13:30 - 14:15: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Δ.Α
&ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Α. & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να δουν παράλληλα και τις εξεταζόμενες ποικιλίες & τα υποκείμενα του αντικειμένου της Αμπελογραφίας στον Αμπελώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι φοιτητές κατά την εξάσκηση και κυρίως κατά την εξέταση θα πρέπει να έχουν μαζί τους Εμβολιαστήρι και Κλαδευτήρι.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κοπή και μεταφορά φυτικού υλικού από τον Αμπελώνα.

Ισχύει έως: 
31/05/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας