Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΔΑ & ΑΟΑ

Η Θεωρία του μαθήματος ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ δεν θα διεξαχθεί (αναβάλλεται) την Πέμπτη, 17/05/2018, για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: Ε.Τ.Δ.Α. και Α.Ο.Α.

Σημειώνεται ότι θα διεξαχθεί κανονικά για το τμήμα Ε.Φ.Π.

Ισχύει έως: 
21/05/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας