Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΒ. ΓΒ1 & ΓΒ2 (Επι πτυχίω))

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση των μαθημάτων και εργαστηρίων Γενική Βοτανική, Γενική Βοτανική Ι και Γενική Βοτανική ΙΙ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 14:00 πμ στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α & Β στο 1ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη .

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ισχύει έως: 
24/06/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών