Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (Θ)ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Καλούνται στο Εργαστήριο Αμπελολογίας, την Πέμπτη, 03/05/2018 και ώρα: 11:30- 12:30, όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους στο μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Θεωρία) και λόγω υποχρεώσεων(παρακολούθηση εργαστηρίων) αδυνατούν να προσέλθουν την Τετάρτη (προηγούμενη ανακοίνωση).

Ισχύει έως: 
04/05/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας