Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ (Θ)ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Καλούνται στο Εργαστήριο Αμπελολογίας, την Τετάρτη, 02/05/2018 και ώρα: 14:30- 16:00, όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους στα μαθήματα: ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Θεωρία)

Ισχύει έως: 
04/05/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας