Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 2ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος ΕΦΠ

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 θα γίνει για τους φοιτητές του 2ου Εξαμήνου Σπουδών του Τμήματος ΕΦΠ, έκτακτο μάθημα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 9:30-11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Ο Διδάσκων
Γ.Κ.Παπαδόπουλος

Ισχύει έως: 
17/04/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού