Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ (ΕΥΔΟΞΟΣ) "ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ"

Ειδοποιούνται οι φοιτητές/τριες του τρέχοντος εξαμήνου να παραλάβουν το σύγγραμμα (βιβλίο ΕΥΔΟΞΟΣ) ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ από το Εργαστήριο Αμπελολογίας τις κάτωθι ημέρες και ώρες :

ΤΡΙΤΗ ώρα: 10:00 – 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα: 10:00 – 12:00
ΠΕΜΠΤΗ ώρα: 10:00 – 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα: 10:00 – 12:00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ Eudoxus

Ισχύει έως: 
30/04/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας