Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις εργασίες διαχείρισης των γραμμών τους, καθώς και το κλάδεμα αυτών (βραχύ: 2 οφθαλμούς/παραγωγική μονάδα) και να τις ολοκληρώσουν, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως 16 Μαρτίου 2018.

Άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Ισχύει έως: 
16/03/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας