Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΔΑ & ΑΟΑ

Η Θεωρία του μαθήματος ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ δεν θα διεξαχθεί (αναβάλλεται) την Πέμπτη, 22/02/2018, για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: Ε.Τ.Δ.Α. και Α.Ο.Α.

Ισχύει έως: 
23/02/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας