Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΓΠΑ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο κλάδεμα καρποφορίας του Αμπελώνα του ΓΠΑ, στη θέση Γυαλού Σπάτων, μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή, 09-02-2018, ώρα: 9:30
Σημείο Συνάντησης: parking εμπορικού κέντρου McArthurGlen Athens.

Ισχύει έως: 
12/02/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας