Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ , ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει το κλάδεμα και τη διαχείριση σειρών στον αμπελώνα του Εργαστηρίου Αμπελουργίας παρακαλούνται να προσέλθουν για την λίπανση αυτών, την Παρασκευή, 26-01-2018, από 11:00 έως 13:30.

Ισχύει έως: 
28/01/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας