Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στην Πληροφορική - Επικαιροποιημένες διαφάνειες

Για το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (κωδικός 3330) έχει κωδικό ΑΟΑ113 στο openeclass. Σε αυτό τον ιστοχώρο υπάρχουν επικαιροποιημένες διαφάνειες, χρήσιμα links και ενδεικτικές ερωτήσεις πάνω στην ύλη του μαθήματος. Σημειώνεται ότι ο παραπάνω ιστοχώρος καλύπτει και το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής" με κωδικό 2895.

Ο διδάσκων

Γιώργος Λαγογιάννης

Ισχύει έως: 
22/01/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής