Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΔΑ, ΑΟΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ θα διεξαχθεί κανονικά στον Αμπελώνα, την Πέμπτη, 21/12/2017, ώρα: 12:30– για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: Ε.Τ.Δ.Α., Α.Ο.Α., ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Ισχύει έως: 
22/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας