Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (ΕΦΠ)

Η Εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας-Ορυκτολογίας του 3ου Εξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 Ιανουαρίου 2018 στις 12:30
στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Ισχύει έως: 
27/01/2018
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας