Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017)

Η Θεωρία του μαθήματος ΕΙΔΙΚA ΘΕΜΑΤΑ (ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ) του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται από την Τρίτη, 10/10/2017 και ώρα: 11:30, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Αμπελολογίας.

Ισχύει έως: 
31/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας