Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ_Ι_ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_7ο_ΕΞΑΜ_ΕΦΠ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ότι το Εργαστήριο του Μαθήματος «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι», θα γίνει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 σε τμήματα, ως εξής:
16:30:
Αρχή Καταλόγου – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΡΙΜΠΑ)
17:00:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ(ΚΤΗΡΙΟ ΚΡΙΜΠΑ)
17:30:
ΝΑΟΥΜΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - Τέλος καταλόγου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΚΡΙΜΠΑ)

Ισχύει έως: 
11/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου