Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΠΡΟΟΔΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Α` Σπουδών
Ανακοίνωση για Εργαστήριο Οινολογία ΙΙ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Οινολογίας
Ανακοίνωση για Εργαστήριο Οινολογίας Ι - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Οινολογίας
Κατάθεση προσφορών για τη συγκομιδή ελιάς του Γ.Π.Α. - Δ/νση Αξιοπ. Αγροκτ. & Γεωργ. Εγκαταστάσεων - Τμήμα Α` Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Κατάθεση προσφορών για τη συγκομιδή ελιάς του Γ.Π.Α. - Δ/νση Αξιοπ. Αγροκτ. & Γεωργ. Εγκαταστάσεων - Τμήμα Α` Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
10646/10-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Διόρθωση της ανακοίνωσης για τη συνέχεια του προγράμματος των εργαστηρικών ασκήσεων του μαθήματος "Γαλακτοκομία" - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
1η Πρόοδος της Θεωρίας του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (7ο εξ. ΑΟΑ) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
1η Πρόοδος στη Θεωρία του μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας

Όλες οι ανακοινώσεις