Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εξετάσεις εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής β' εξαμήνου - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Ανακοίνωση Εξέτασης Εργαστηρίου του Μαθήματος «Καλλωπιστικά Φυτά» - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-6/6/2018 - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΎ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
5η Ανακοίνωση για την αλλαγή του προγράμματος των ασκήσεων του τμήματος Β, του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ -Τυροκομία" λόγω φοιτητικών εκλογών - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
5η Ανακοίνωση για την αλλαγή του προγράμματος των ασκήσεων του τμήματος Β, του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ -Τυροκομία" λόγω φοιτητικών εκλογών - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Γαλακτοκομίας
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ & ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΒ. ΓΒ1 & ΓΒ2 (Επι πτυχίω)) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών - Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ (Επι πτυχίω)) - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ) - Τμήμα Βιοτεχνολογίας - Εργ. Ενζυμικής Τεχνολογίας
Μάθημα Πολιτικές Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, 7ο εξάμηνο ΑΟΑ: Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
Μάθημα Συγκριτική Γεωργία Ι, 8ο εξάμηνο ΑΟΑ: Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης - Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Όλες οι ανακοινώσεις