Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Όλες οι ενεργές ανακοινώσεις σε τίτλους

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 του μαθηματος "Στοιχεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος [502] - Εργ. Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 των μαθημάτων "Οικολογία" και "Οικολογία και Περιβάλλον" - Εργ. Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ & 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας - Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ) 8ΟΥ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Φυτοπαθολογίας - Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας - Σύλλογος Φοιτητών
Εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος "Συστηματική Βοτανική" - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση της θεωρίας του μαθήματος "Συστηματική Βοτανική" - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος “Συστηματική Βοτανική“ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Αρχές Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Χώρων-Στοιχεία Ανθοκομίας_ΑΦΠ-ΓΜ_Eξετάσεις_Σεπ_17_ - Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής - Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εξέταση θεωρίας 'Βιοποικιλότητα και Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Οικοσυστημάτων' - Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εξέταση θεωρίας 'Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών' παρελθόντων ετών - Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εξέταση θεωρίας & εργαστηρίου μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες" - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - Εργ. Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 επί πτυχίω για το μάθημα ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής - Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας

Όλες οι ανακοινώσεις