Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Όλες)

Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Μαρία Γεωργιάδου
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Μαρία Γεωργιάδου
22/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ" ΚΩΔ (600) Τμήματος ΕΦΠ επι πτυχίω

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργικής Υδραυλικής» ΚΩΔ 600 για τους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα δοθούν τη Τετάρτη 17/01/2018 και Ώρα 17:00 – 20:00 στα Αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου, Νιαβή.
Τα κινητά απαγορεύονται.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Θεόδωρος Βαγγελής
22/12/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
22/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ¨» 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος «Περιβαλλοντική Φυσική Εδάφους» 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 12/02/2018 και Ώρα 11:30–13:30 κτίριο Ρουσσόπουλου
Τα κινητά απαγορεύονται
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος «Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών¨» 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 29/01/2018 και Ώρα 11:00–14:00 κτίριο Ρουσσόπουλου
Τα κινητά απαγορεύονται
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤ&ΔΑ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" για τους επι πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤ&ΔΑ) θα διεξαχθεί στις 26/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" για τους επι πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα διεξαχθεί στις 26/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ" για τους φοιτητές του 5ου Εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα διεξαχθεί στις 17/01/2018 και ώρα 14:00-17:00 στα αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου & Νιαβή.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ" για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα διεξαχθεί στις 10/01/2018 και ώρα 15:30-17:30 στην A' Αίθουσα 1ου ορόφου στο κτήριο Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΠ&ΓΜ

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος "ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα διεξαχθεί στις 23/01/2018 και ώρα 17:00-20:00 στα αμφιθέατρα Φραγκόπουλου & Σίδερη.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Παρασκευή Λόντρα
20/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-6/2/2018

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (V. vinifera L.)
Α/Α
1 ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ
2 ΑΘΗΡΙ
3 ΑΣΥΡΤΙΚΟ
4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
5 ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ
6 ΛΗΜΝΙΟ
7 ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ
8 ΜΟΣΧΑΤΟ ΣΑΜΟΥ
9 ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ
10 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ
11 ΡΑΖΑΚΙ
12 ΡΟΔΙΤΗΣ
13 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
14 ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
15 CABERNET SAUVIGNON
16 CHARDONNAY
17 MERLOT

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
Α/Α
1 1103 PAULSEN
2 140 RUGGERI
3 41B
4 110 RICHTER
5 RUPESTRIS DU LOT
6 SO4

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
20/12/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-τεύχος 127-Νοέμβριος 2017» εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content....

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
20/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του Εργαστηρίου Γενικής Φυτοπαθολογίας 5ου εξαμήνου (Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής), τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν την Τετάρτη, 10-01-2018 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου ως εξής:
Από Α-Κα 09:00-10:30
Από Κε-Πα 10:45-12:15
Από Πε-Ψ 12:30-14:00

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
20/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η θεωρητική και Πρακτική Εξέταση του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας 4ου εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών θα γίνουν την Πέμπτη, 11-01-2018 με ώρα έναρξης 09:00 πμ, στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
20/12/2017
Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ,6ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η θεωρητική και Πρακτική Εξέταση του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας 4ου εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών θα γίνουν την Πέμπτη, 11-01-2018 με ώρα έναρξης 09:00 πμ, στις Αίθουσες Μικροσκοπίας του Εργαστηρίου.

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
20/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογίας- Γεωμορφολογίας ΑΦΠ@ΓΜ

Η Εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας-Γεωμορφολογίας του Τμήματος ΑΦΠ@ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Ιανουαρίου 2018 στις 12:00 στην αίθουσα
του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
19/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (ΕΦΠ)

Η Εξέταση του Εργαστηρίου Γεωλογίας-Ορυκτολογίας του 3ου Εξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 Ιανουαρίου 2018 στις 12:30
στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
19/12/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter 21 - 15/12/2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://mailchi.mp/96bb85ea4005/eua-newsletter-public-funding-for-univers...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
19/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 5ΟΥ ΕΞΑΜ. (ΓΜ) ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 5ου Εξαμ. για τους φοιτητές (ΓΜ)του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Τρίτη 23/01/2018 και Ώρα 17:00 – 20:00 στο Αμφ. Σίδερι.

Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
18/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος ΚΩΔ. 1555 «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ» 5ου Εξαμ. ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του μαθήματος ΚΩΔ. 1555 «ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ» 5ου Εξαμ. για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Πέμπτη 11/01/2018 και Ώρα 14:30 – 16:30 στο Αμφ. Κουτσομητόπουλου.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
18/12/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7oυ Εξαμ. ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ του μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7ου "κωδ 53" για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα δοθούν τη Τετάρτη 10/01/2018 και ώρα 15:30 – 17:30 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
18/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξεταστική _ Ιανουαρίου _ Πρόγραμμα _ Εξετάσεων_Εργ_Ανθοκ_Αρχ_Τοπίου

Ανακοινώνονται στα συνημμένα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του οικείου Εργαστηρίου, για την προσεχή εξεταστική περίοδο, καθώς και ο κατάλογος προς εξέταση Καλλωπιστικών Φυτών.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
15/12/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Φοιτητές ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ εξαμήνου & ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ εξαμήνων )
Πέμπτη 25/01/2018
ΘΕΩΡΙΑ 11:00 π.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:00 μ.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Μόνο για επί πτυχίω φοιτητές)
Τρίτη 06/02/2018
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 π.μ. – 12:00 μ.μ. Αμπελώνας Εργαστηρίου
ΘΕΩΡΙΑ 2 μ.μ. - Αμφ. Κουτσομητόπουλου και Νιαβή

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9ου Εξαμήνου)
Τετάρτη 07/02/2018
ΘΕΩΡΙΑ 2:00 μ.μ. - Α΄ Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ)
&
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Τετάρτη 07/02/2018
ΘΕΩΡΙΑ 2:00 μ.μ Α΄ Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
15/12/2017