Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Όλες)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Eξετάσεις του μαθήματος «Ιολογία Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο)

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Ιολογία Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας, ως εξής:
Ώρα 14.00 - 15.00 Εξετάσεις Εργαστηρίου
Ώρα 15.00 - 17.00 Εξετάσεις Θεωρίας

Η διδάσκουσα
Ε.Κ. Χατζηβασιλείου
Επικ. Καθηγήτρια

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
13/08/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (600) (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργική Υδραυλική» 4ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα δοθούν τη Παρασκευή 22/09/2017 και Ώρα 17:00 – 20:00 στα Αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου, Νιαβή,
Τα κινητά απαγορεύονται

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
11/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξέταση μαθημάτων "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ" και "ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" - ΑΟΑ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
10/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ανθοκομίας Ι, ΙΙ και Καλλωπιστικών Φυτών

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
Exams_Sept_2017.pdf
09/08/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) - Ενημερωτικό δελτίο 195- Ιούλιος 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο:http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=272

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
08/08/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Μαρία Γεωργιάδου
07/08/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Μαρία Γεωργιάδου
07/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2017-2018

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2017-2018» (ΟΠΣ: 5008939, Κωδ. ΕΛΚΕ: 90.0001) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Επιστ. Υπεύθ. τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή και Αναπλ. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ακαδημαϊκά θέματα
Διαχειριστής
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών» του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ και Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Α’ Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου, ως εξής:
• 14:00-15:00μμ Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 7ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών» του 7ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Καλαϊσάκη, ως εξής:
• 14:00-15:00 Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ)" 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Ειδική Φυτοπαθολογία – Ασθένειες Κηπευτικών & Καλλωπιστικών Φυτών» του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ και Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου, ως εξής:
• 14:00-15:00μμ Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7573/27-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ», προϋπολογισμού #30.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο» με κωδικό έργου 08.0073 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission - Research and Innovation action (Αριθμός πρότασης 727929-2)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσική Εδάφους’ (κωδ. 1555) 5ου Εξ. ΔΥΠ και ΔΕΠ του ΑΦΠ &ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσική Εδάφους’ (κωδ. 1555) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές ΔΥΠ και ΔΕΠ του ΑΦΠ &ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 07/09/2017 και Ώρα 14.00 -17.00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» ΔΕΠ του ΑΦΠ & ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» (κωδ. 134) για τους φοιτητές ΔΕΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» ΔΥΠ του ΑΦΠ & ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» (κωδ 2595) για τους φοιτητές ΔΥΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 8ου εξ. ΔΥΠ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» (κωδ 87) 8ου Εξ. για τους φοιτητές ΔΥΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 11:00 – 14:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7574/26-07-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2017 - 2018» (ΟΠΣ: 5008939, Κωδ. ΕΛΚΕ: 90.0001) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Επιστημον. Υπεύθ. τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αναπλ. Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον Πίνακα Μαθημάτων μέχρι τις 23/08/2017.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ του ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στην Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" του 7ου Εξαμήνου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις (το πρακτικό μέρος) του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων Ι" του 7ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29-08-2017 και ώρα 13:00 στο χώρο του εργαστηρίου (υπόγειο κτηρίου Χασιώτη). Θα πρέπει να τονιστεί ότι όσοι φοιτητές παρελθόντων ετών έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος της εξέτασης δε χρειάζεται να το επαναλάβουν.
Το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου θα εξεταστεί μαζί με την θεωρία του μαθήματος στην Τρίτη 29-08-2017 και ώρα 14:00-17:00 στο Αμφιθέατρο Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" του 8ου εξαμήνου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ" (θεωρία και εργαστήριο) του 8ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 11:00-14:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου (ισόγειο κτηρίου Χασιώτη)

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" του 6ου Εξαμήνου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 6ου εξαμήνου σπουδών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 01-09-2017 και ώρα 08:00-11:00 στο αμφιθέατρο Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" 3ου εξαμήνου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 3ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 05-09-2017 και ώρα 11:00-14:00 στο Α', Β' και Γ' Αμφιθέατρο κάτω από το Αμφ. Σίδερη.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Εξετάσεις μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" 3ου εξαμήνου - Τμήμα Βιοτεχνολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροβιολογία Τροφίμων" (θεωρία και εργαστήριο) του 3ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 08:00-11:00 στο αμφιθέατρο Φραγκόπουλου.

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευστάθιος Πανάγου
26/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού
Aμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης

Το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού ανακοινώνει σε αποφοίτους και τελειόφοιτους του ΓΠΑ και άλλων Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Καθηγήτρια κ. Μπεμπέλη.

Προκηρύξεις θέσεων
Πηνελόπη Μπεμπέλη
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ 5ου Εξ. ΓΜ του ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές Γεωργικής Μηχανικής του ΑΦΠ &ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017