Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Όλες)

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων
Σύλλογος Φοιτητών
Εξετάσεις Ιουνίου <Οργάνωσης και Διαχείρισης Γ. Εκμεταλλεύσεων Ι (ΟΔΓΕ Ι)>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος-εργαστηρίου «Οργανωση και ∆ιαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι (ΟΔΓΕ Ι)», του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή στις 30 Ιουνίου 2017 ως εξής:

Εργαστήριο 8:00 -11:00πμ
Θεωρία 11:00 - 14:00μμ

Από το Εργαστήριο
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Κ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας
28/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ - Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία της Ε.Ε. για θέματα μετανάστευσης
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ-Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Ερωτηματολόγιο προσωπικού και φοιτητών
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Commission-DG Education, Youth, Sport and Culture, Ενημερωτικό Δελτίου Ιουνίου 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/newsroom/eac/newsletter-specific-archive-issue.cfm?n...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter 12 - 16/06/2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο http://mailchi.mp/a7f23a36a167/eua-newsletter-research-funding-eua-cde-l...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Υ.Δ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Μαρία Αλεξανδρή, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Valorisation of industrial waste and by-product streams for the extraction of phenolic compounds and the development of bioprocesses for the production and purification of succinic acid” («Αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων & παραπροϊόντων για την ανάκτηση εκχυλισμάτων πλούσιων σε φαινολικά συστατικά και την ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την παραγωγή ηλεκτρικού οξέος υψηλής καθαρότητας»). Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 30.06.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
26/06/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Π.Μ.Σ. "Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανική"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΔ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η δημόσια ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Γεώργιου Μπουραζάνη με θέμα: «ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ» και επιβλέποντα τον ομ. Καθηγητή κ. Πέτρο Κερκίδη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00-13:00 στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του .ΓΠΑ
Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Αχιλλέας Αναστασίου
26/06/2017
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στο ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

Προς:
Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
- κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α. (επιβλέπων)
- κ. Ελένη Ντούνη, Αναπ. Καθηγήτρια, Γ.Π.Α.
- κ. Nικόλαος Κοσμίδης, Επικ. Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κοιν.: - Σύλλογο Φοιτητών
- Εργαστήρια του Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Γεωργία Διακούδη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30, στην Αίθουσα Β’ του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Ουρανίας Καραουλάνη, με θέμα: «Συγκριτική γενωμική των μικροσποριδίων της μέλισσας. Εφαρμογή που παρουσιάζει τα σύγχρονα δεδομένα της παρασίτωσης από Nosema των μελισσών στην Ελλάδα».

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
Γεράσιμος Δάρας
Prot50_Parousiasi_Karaoulani.pdf
26/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γεωργίας
Eξετάσεις (Θεωρίας και Εργαστηρίου) του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εξετάσεις (Θεωρίας και Εργαστηρίου) του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 8:00-11:00 στην Αίθουσα Α’ του Εργαστηρίου Γεωργίας (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου).

Οι εξετάσεις (Θεωρίας και Εργαστηρίου) του μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και ώρα 8:00-11:00 στην Αίθουσα Α’ του Εργαστηρίου Γεωργίας (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου).

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Δημήτριος Μπιλάλης
23/06/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
23/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος Φυσιολογία Καταπονήσεων του 5ου εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνουν την ΠΕΜΠΤΗ 6– 7 –2017 και ώρα 11:00 πμ στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α στον 1ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Δημοσθένης Νικολόπουλος
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6082/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 6 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6080/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 15 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 18.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6073/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 18 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 21.834 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6072/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε δύο (2) άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.500 Ευρώ) ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6064/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000 Ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
6059/23-06-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ (άρθρο 7 παρ. 4 Α της ΚΥΑ 679/1996) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» (Κωδ. ΕΛΚΕ 330243) που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και με Επιστημον. Υπεύθ. τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδούλη (του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 36 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό είκοσι τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (24.000 Ευρώ) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
23/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020, SFS-01-2016, 727929-2, με τίτλο: “Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model-TomRes” (Program Coordinator : University of Torino, Συντονιστής Ε.Ο. ΓΠΑ: Καθηγητής Δημήτριος Σάββας) προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ακόλουθη ερευνητική περιοχή:
"Αλληλεπίδραση συμβιωτικών και ενδοφυτικών βακτηρίων με καλλιεργούμενα ψυχανθή και κηπευτικά".
Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ταμπακάκη.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αναστασία Ταμπακάκη
22/06/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τα χλωρά κλαδέματα των γραμμών τους καθώς και τον καθαρισμό τους από τα ζιζάνια οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως 20 Ιουλίου 2017.
Παράταση δεν θα δοθεί.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
22/06/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ"

Οι γραπτές εξετάσεις ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ για το μάθημα "ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ" του 6ου εξαμήνου του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα γίνουν στις 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 έως 18:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.
Ισχύει και για τους επι πτυχίο φοιτητές.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γεώργιος Σταμάτης
21/06/2017
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Γενετικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ¨ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ¨ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Οι εξετάσεις στο μάθημα ¨ Ποσοτικοί Χαρακτήρες ¨ ( θεωρία και εργαστήριο ) θα γίνουν την Παρασκευή 30-06-2017 ( 14.00 - 17.00 ) στην αίθουσα Β στον 1ο όροφο του κτιρίου Χασιώτη .

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Νικόλαος Κοσμίδης
19/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου»
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το Π.Μ.Σ. ‘Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου’ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος
Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. ΚΟΜΜΑΤΑ Δώρα, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. «Αμπελουργία-Οινολογία»
των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

Τα συνεργαζόμενα τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου & Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους για το Δ.Π.Μ.Σ. ‘Αμπελουργία-Οινολογία” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
Αμπελουργία
Οινολογία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη κ. Δώρα Κομματά, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5294677, e-mail: pms_etda@aua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές
16/06/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ κ. ΑΘ. ΡΟΠΟΔΗ_ΤΜΗΜΑ ΕΤΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αθηνά Ροπόδη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Determination of minced meat quality using machine learning” («Εκτίμηση της ποιότητας του κρέατος με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 23.06.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διατριβών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ.pdf
16/06/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Διοίκησης Γεωργικών Επιχ. & Εκμεταλλεύσεων
Εξετάσεις Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική ,Ιούνιος 2017

Οι εξετάσεις για την Θεωρία ΚΑΙ το εργαστήριο θα ξεκινήσουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στις 8.00 το πρωί

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Δημήτριος Κρεμμύδας
16/06/2017